fredag 13 maj 2016

SJÖFART STÄLLER OM TILL METANOL


MV Taranaki Sun from Mitsui O.S.K. Lines. 
Photo credit: Waterfront Shipping

Nya skärpta regler för sjöfartens emissioner vid användning av tjockolja ställer krav på antingen avgasrening eller byte av drivmedel till sådana med lägre emissioner av svavel (SOx), kväve (NOx) och sotpartiklar.


Främsta rivaler som alternativa drivmedel är metan och metanol. Metanolens stora fördel är att den är en vätska vid normala tryck och temperaturer och därmed så mycket enklare och billigare att hantera både i infrastrukturen och när fartygen byggs om. 

MAN marine ny order på 2-takts metanoldiesel.             MAN Diesel & Turbo meddelar att man fått order på sju metanoldrivna fartygsdieslar för tankbåtar om vardera 50 000 ton dödvikt. Beställare är Waterfront Shipping (WFS) 2 st, Mitsui OSK Lines (MOL) 3 st, Westfal-Larsen Management (WL) och Marinvest/Skagerack (Marinvest) 2 st samägda med WFS. De tre första fartygen är redan levererade och de återstående fyra kommer att levereras i oktober.

Problemet att metanol inte kompressionständer har MAN i denna 2-taktsdiesel löst med samma dual-fuel teknologi som Wärtsilä har i sin 4-takts metanoldiesel som Stena Germanica är konverterad till: 90 % metanol och 10 % regular diesel trycks in i cylindrarna med samma insprutare. Men insprutarna får sin bränsletillförsel via separata bränslesystem.

Metanol har utmärkta förbränningsegenskaper och är väsentligt billigare än andra alternativa drivmedel. Jämfört med regular diesel emitterar en metanoldiesel signifikant mindre SOx och är praktiskt taget fri från NOx och sotpartiklar.

”MAN utvecklade denna 2-takts fartygsdiesel för att tillmötesgå shippingindustrins önskan att kunna köra på alternativ till tjockolja, för att kunna uppfylla de allt striktare reglerna på sjöfartens emissioner. Som skydd mot fluktuerande oljepriser kan fartygen gå på olika drivmedel och man kan välja det som är mest kostnadseffektivt”, säger Ole Gröne, chef för Marketing and Sales, MAN Diesel & Turbo.

”Att satsa på marine metanol stärker vår beslutsamhet att investera i hållbar teknologi, som inte bara ger miljömässiga fördelar utan också är mest ekonomiskt jämfört med alternativen. Att välja metanol är billigare och bättre än andra alternativ både vid nybyggnad och vid konvertering av befintliga fartyg”, säger Jone Hognestad, Waterfront Shippings president.

Som nämnts i tidigare bloggartiklar har Stena Germanicas ena 6 MW (6 000 kW) drivmotor med framgång konverterats till metanoldrift. Nu står även de tre övriga på tur för konvertering till metanol. Totala effekten på Germanicas metanoldieslar kommer då att vara hela 24 MW.

J-G Hemming
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar