lördag 28 maj 2016

SKYLL INTE PÅ MOTORN. BRÄNSLET ÄR BOVEN.


T-Forden gick lika bra på alkohol som på bensin. Dags att släppa fram till exempel metanol, som har rena avgaser, istället för miljöskadlig fossil bensin/diesel. Visst kan lätta personbilar särskilt i storstäder med fördel vara eldrivna. Men i huvudsak lever vi en värld vars såväl befintliga fordon som infrastrukturer redan är inrättade för flytande drivmedel.
I Norge, Holland och flera delstatsparlament i USA har miljöentusiaster motionerat om lagförslag, att försäljning av bilar med ICE-motor (Internal Combustion Engine, alltså förbränningsmotor) skulle förbjudas om tio år. Och att ICE-motorn därmed skulle kunna helt förbjudas från år 2050. Det är häpnadsväckande att okunskap och miljöengagemang i förening kan ta sig så absurda uttryck. I själva verket har långt över hundra års utveckling av ICE-motorn gjort den så tekniskt mogen och energieffektiv att den med miljövänliga drivmedel är oumbärlig och i totalbedömning slår elmotorn.

Man kan inte jämställa telefoner och bilar
”Se så snabbt mobiltelefoni slagit ut trådarna” säger många och menar att transportsektorn skulle kunna revolutioneras lika fort. Helt orealistiskt! Mobiltelefonens vikt rör sig nu om 0,1 kg – den vanliga personbilens om över 1000 kg. Bara den tiotusenfaldiga viktskillnaden visar transportsektorns tröghet mot omställning jämfört med telefonin.

Volvo Cars motorfabrik i Skövde har som bekant idag kinesiska Geely som huvudägare. Där produceras över 500 000 bilmotorer om året efter hisnande investeringar i automatik. Det är robotar som utför nästan alla arbetsoperationer, traverser och telfrar lyfter och flyttar allt tungt, självgående truckar går sina bestämda banor utan att kollidera med annan verksamhet på golvet. Som granne finns Volvo Truck’s liknande motorfabrik för större dieselmotorer.

För att ränta dessa investeringar på hundratals miljarder kronor måste man naturligtvis fortsätta producera utan radikala förändringar, bara ta de små stegen till ytterligare förbättringar. Det får bara inte fallera i denna jätteorganism som en modern motorfabrik är. Det måste rulla och gå 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, helst 365 dagar om året. Otaliga människor i Kina, Indien och Afrika längtar ju efter att köpa bil och kommer att göra det.

Ändå är Volvo Car och Volvo Truck, som vi kan vara stolta över, inga jättar. Världen är full av liknande och mycket större motor- och motsvarande bilfabriker som fortsätter producera alltfler bilar med nuvarande och för varje år ännu lite grand förbättrad design. Det är de små stegens förbättringar som gäller för att överleva eller lägga av. Lägga av för fordonsindustrin i stort finns inte på kartan i dagens globala ekonomi utan att konsekvenserna skulle bli förödande.

Till alla som värnar vår miljö – sluta med önsketänket att transportsektorn skulle kunna revolutioneras lika snabbt som telefonin. Det som snabbt går att förändra till det bättre för miljön är inte att frångå ICE-motorn utan att byta fossila drivmedel till miljövänliga.

Visserligen har bensin- och dieseldrivna ICE-fordon gjort ansenliga framsteg i emissionskontroll, men VW-skandalen visar hur sköra och falska de kan vara. Brist på regelbunden inspektion och noggrant underhåll kan lätt medföra dramatiskt höga emissioner med åren. Miljövänligt bränsle är lösningen.

J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar