lördag 13 augusti 2016

Under 2° C till 2050 redan för sent?


Utsläpp från bilar är ett problem i storstäder världen över.
 (Bild: Prashanth Vishwanathan/Blomberg)
Extrahera luftens CO2 och använd dess C-atomer, istället för att fortsätta exploatera fossil, som vid sin förbränning plussar på luftens halt av CO2 och äventyrar klimatet med sin växthuseffekt. Med andra ord: ”Kör förbränningen baklänges”, det vill säga hydrera infångad CO2 till metanol enligt CO2+3H2=CH3OH+H2O

Ingressens formel är nu en enkel kemisk reaktion. Metanolkemister som Olah & Prakash vid Loker Hydrocarbon Research Institute vid University of Southern California har länge strävat och lyckats få fram effektiva och billiga katalysatorer så att reaktionen äger rum vid betydligt lägre temperatur och tryck än tidigare. Samtidigt har både de och andra åstadkommit genombrott i ny teknik att extrahera CO2 direkt ur luften.

Hela kruxet är att få fram den behövliga vätgasen, som inte får komma från de billiga fossilen. Fossilfri el måste det naturligtvis vara. I takt med ökad installation av sol- & vind-el i världen ökar också andelen ”strandad el” av dessa diskontinuerliga energislag (sol skiner och vind blåser även när sådan el inte efterfrågas). Här finns i växande grad den billiga energi som genom elektrolys av vatten kan producera fossilfri vätgas.

Sammanfattningsvis finns alltså alla tre pusselbitarna på plats för att ”köra förbränning baklänges”:

·      Förnybar energi
·      CO2 från luft
·      Väte ur vatten

Förutom nämnda forskare på Loker Hydrocarbon Institute finns nu insikt om detta på många håll i världen, bland andra GlobalThermostat (GT). Grundarna heter Peter Eisenberger  och Graciela Chichilnisky. De är övertygade att vår nuvarande fossilekonomi ska kunna ersättas av en cirkulär ekonomi som ”kör förbränning baklänges”.

Det kanadensiska företaget CarbonEngineering har planer att bygga en fabrik som fångar in 1 miljon ton CO2/år, vilket är vad 213 000 genomsnittliga personbilar släpper ut om året. Trafiksektorns alla sammanlagda små utsläpp står för ca 60 % av dagens över 40 miljarder ton CO2 -ekvivalenter/år, som civilisationen pumpar ut i luften. Det talar för att vi börjar med trafiksektorn och samtidigt blir av med alla andra fula utsläpp, som hotar människors hälsa i jordens växande megastäder.

Siffrorna blir hisnande stora, om vi helt ska ställa om till en ”CO2 ska gå runt-ekonomi”. Den ovan nämnda fabriken CarbonEngineering ska konsumera 1 miljon ton av luftens CO2 om året. Civilisationen pumpar nu ut ca 40 miljarder ton CO2 -ekvivalenter årligen. Det bör alltså byggas 40 000 sådana fabriker eller i snitt 200 i vart och ett av världens 200 länder för att nå balans.

Att hinna bygga en så stor ny industri före år 2050, är det möjligt? Ändå måste vi tro att det aldrig är för sent att ställa om. Eller uttryckt på god västgötska med dubbla negationer: ”Det kan ingen inte hinna med allting, men heller inte aldrig tappa mål ur sikte”.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar