onsdag 10 augusti 2016

Uppåt för kärnkraften

Den globala kärnkraftorganisationen World Nuclear Association har nyligen rapporterat att fler kärnkraftverk är under uppbyggnad och fler kärnkraftreaktorer anslöts till allmänna kraftnät under 2015 än totalt under de senaste 25 åren.

Kärnreaktorernas prestanda har förbättrats kontinuerligt under de senaste 35 åren. Man har också konstaterat att äldre reaktorers prestanda inte har påverkats av deras ålder. De fungerar därmed lika bra som nyare kärnkraftverk.

Utöver det har byggnadstiderna för nya reaktorer förkortats under de senaste 15 åren. De reaktorer som togs i drift 2015 hade en genomsnittlig byggnadstid på sex år. De senaste åren har varit några av de mest utmanande för den globala kärnkraftindustrin.

En mängd nya byggprojekt, framtagning av ny teknik, omstart av reaktorer i Japan och stärkt stöd bland allmänheten har förbättrat branschens utsikter betydligt för de kommande åren.

World Nuclear Association framhåller sammanfattningsvis att det bör byggas minst 1000 gigawatt av ny kärnkraftkapacitet fram till 2050 med total kärnkraftproduktion som motsvarar 25 procent av det globala elbehovet. I nuläget är andelen 11 procent.

Den sålunda skapade rena energin bidrar till att uppnå internationellt överenskomna mål inför framtidens klimatförändringar.


Bengt Lindhé     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar