tisdag 18 oktober 2016

Tyska Energiewende – en dyr affärDen gröne miljöministern hävdade att Energiewende skulle kosta tyskarna en glasskula i månaden. Men så dyr glass finns nog inte.
ANDERS YDSTEDT Op-ed-skribent www.svd.se

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Den japanska Fukushimakatastrofen 2011 fick Tyskland att ta ett beslut man kallar Energiewende och som innebär att all kärnkraft i Tyskland skall vara avstängd 2022. Det medförde att 8 av de 17 kärnkraftreaktorer man hade 2011 stängdes omedelbart.

Förnybar el skall ersätta kärnkraftselen. Det innebär kostnader inte bara för alla nya vindkraftverk men också kostnader för en utbyggnad av elnäten. Den huvudsakliga utbyggnaden av vindkraften sker i norra Tyskland där det blåser bäst men en stor andel av elförbrukningen sker i södra delen av landet där den energikrävande industrin är lokaliserad.

Årets elprisnivå för den tyska slutkunden är 2,78 kronor per kWh och höjda EEG-avgifter gör att ytterligare höjningar väntar. Redan i fjol levde över 10 procent av tyskarna i det som kallas energifattigdom som innebär att hushållet lägger mer än 10 % av sina inkomster på energi och närmre 400 000 hushåll fick elen bortkopplad på grund av obetalda elräkningar. Det är Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomik, DICE, som står för beräkningarna.

Slutsatsen i DICE:s studie är att Energiewende inte kan förverkligas med den subventioneringsmodell som hittills använts. Omställningen har inte heller medfört någon nytta för miljön. Koldioxid-utsläppen i Tyskland har inte minskat sedan 2009. Energiewende har sparat noll ton koldioxid för väldigt mycket pengar enligt DICE-chefen Justus Haucap.
  
Vi har i Sverige avsikten att avsluta all elproduktion med kärnkraftverk till 2040. Fördelen med beslut om nedläggning av kärnkraftverk är att de kan ändras innan det är dags att realisera dem. På 1990-talet beslutade vi att all kärnkraft i Sverige skulle vara nedlagd 2010. Strax innan vi var där upphävdes det beslutet.

Det är inte så dumt att ha tillgång till lite kärnkraft när temperaturen sjunker under noll.


Bengt Lindhé