torsdag 17 oktober 2013

GLOBALT ENERGISCENARIO. Del 3. KÄRNKRAFT


Source: World Nuclear Association

Det finns en fristående internationell organisation med 28 medlemsländer som heter International Energy Agency (IEA). Sverige är medlem.  IEA har som målsättning att bl.a. garantera tillgång till energi i medlemsländerna och stimulera en hållbar energipolitik som gagnar den ekonomiska tillväxten och skyddar miljön. IEA har nyligen gett ut en skrift som heter World Energy Outlook som på ett förtjänstfullt sätt försöker skapa en bild av den framtida utvecklingen av tillgång och efterfrågan på energi i världen.
Framtidsutsikterna för de enskilda energigrupperna kommer att publiceras en efter en (kol, olja & naturgas, kärnkraft, el, förnybar energi). Avslutningsvis kommer vattnets betydelse att beskrivas och till sist möjligheterna att nå 2 graders målet.


KÄRNKRAFT

Fortsatt ökning av kärnkraften

I absoluta termer kommer kärnkraften att öka men inte lika snabbt som i tidigare prognoser. Kina, Korea, Indien och Ryssland ökar kärnkraftvolymen. Japan och Frankrike kan komma att följa det tyska exemplet. Reducerade kärnkraftplaner kan leda till större import av fossila bränslen, högre elpriser. 

Bengt Lindhé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar