fredag 24 mars 2017

Vår bästa tid är nu

Progress, Ten Reasons to Look Forward to the Future heter en bok på engelska av den svenske författaren och debattören Johan Norberg. Norberg är född i Stockholm 1973. Med tanke på att han inte blir mer än 44 år i år är det mycket anmärkningsvärt att han har hunnit ge ut inte mindre än 19 böcker innan han gav sig i kast med den här.

Första kapitlet handlar om Livsmedel. Bokens första bild illustrerar att andelen av jordens befolkning som lider av undernäring har reducerats från 50 % år 1945 till 11 % 2015. Sverige förklarades fri från kronisk hunger i början av 1900-talet. Det är inte minst nya metoder för tillverkning av kvävegödselmedel som bidragit till den mirakulösa effektiviseringen av växtodlingen.

Det började med att man upptäckte att chilesalpeter var en utmärkt kvävekälla. Som alla vet är chilesalpeter ansamlad fågelspillning och man förstod ganska tidigt att tillgången i längden inte skulle motsvara en långsiktig global efterfrågan. Ett avgörande genombrott kom i början av 1900-talet med Haber-Bosch-metoden som gjorde det möjligt att i industriell skala tillverka ammoniak av väte och atmosfäriskt kväve.

Efter det kom agronomen Norman Borlaug från Iowa som med sin gröna revolution lärde världen att växtförädling och konstgödning kan rädda jordens befolkning från svält. Han revolutionerade jordbruket främst i Mexiko och Indien. Han är den förste mannen i världen som räddat en miljard liv.

Andra kapitlet handlar om hygien. En faktor som vi helt har glömt är inslaget av hästar i stadstrafiken. År 1900 lämnade hästarna i New York dagligen mer en miljon ton gödsel och urin på gatorna. Ingen kunde undgå stanken. Den dåliga hygienen resulterade i dödliga epidemier. Två utbrott av kolera mellan 1848 och 1854 i London dödade 25 000 människor. Den förväntade livslängden i Kenya ökade med nästan 10 år mellan 2003 och 2013.

Tredje kapitlet handlar om den förväntade livslängden. Så sent som år 1900 var den genomsnittliga livslängden i världen 31 år, nu är den 71 år. Vaccinerna gjorde underverk mot pandemierna. Mödradödligheten i samband med förlossningar var 1 dödsfall per 100 födslar år 1800 i Finland och Sverige. I dagsläget är det färre än 1 per 10 000 födslar. Hälsan i ett land ökar med välståndet.

Kapitel fyra handlar om extrem fattigdom som i en tabell definieras som mindre än 1,9 dollar per dag. Den andel av världens befolkning som är extremt fattiga var 44,3 % 1981 men har reducerats till 9,6 % 2015.

Mordfrekvensen i världen avhandlas i kapitel fem. På 1500 talet hade antalet mord per 100 000 invånare i Europa gått ner till 19 och ligger i dagsläget runt 1. 

Även på miljösidan som avhandlas i kapitel 6 har det skett väsentliga förbättringar. Vi minns alla den stora oron för tillväxten av ozonhålet 1980. Tack vare internationellt samarbete åtgärdades de skadliga utsläppen och vi riskerar inte längre en kraftig utökning av hudcancerfrekvensen.

Förmågan att läsa och skriva har också utvecklats starkt under de senaste 200 åren. Man räknar med att bara 12 % av jordens befolkning kunde läsa i början av 1800-talet. Nu är det bara 14 % som inte kan läsa och skriva.

Slaveri är en företeelse vi nästan hunnit glömma men enligt Dick Harrison har det funnits i nästan alla civilisationer. Vi tänker närmast på de amerikanska slavarna. Sammanlagt räknar man med att så många som 10 miljoner afrikaner togs i den brutala atlantiska slavhandeln. Överfarten ägde rum på överfulla fartyg där slavarna låg fastkedjade till händer och fötter. Man räknar med att så många som 1,5 miljoner slavar dog under överfarten.

Storbritannien avskaffade slaveriet i Indien 1843 och president Lincoln avskaffade slaveriet i USA 1865.

År 1900 var det ingen människa i världen som levde i en riktig demokrati men år 2000 beräknas 58 % av världens människor ha levat i demokratier. År 2015 hade antalet demokratier ökat till 125 som utgjorde 63 % av världens länder. Norbergs beskrivning av demokrati är intressant: ”Demokrati tar oss inte till himmeln men vi kommer åtminstone inte till helvetet”.

Kapitel nio handlar om jämlikhet. Judeförföljelser har funnits mycket länge och i många länder. Redan på 1300-talet var pogromer vanliga och de fortsatte sedan under följande sekler. Judarna anklagades för de många epidemierna i Europa och många dödades. När Spanien 1492 förklarades som ett helt och håller kristet land utvisades judar och muslimer som inte konverterade till kristendomen.

USA har genom seklerna upplevt kravaller riktade mot alla minoriteter som katoliker, judar och kristna sekter men även mot etniska minoriteter som tyskar, italienare och irländare. I slutet av 1800-talet lynchades afroamerikaner mer än 150 gånger årligen. I slutet av 1950-talet accepterades äktenskap mellan svarta och vita bara av 5 % av befolkningen. 1980 hade procenttalet stigit till 80.

Lika arvsrätt för kvinnor och män i Sverige infördes 1845 och från 1846 fick ogifta kvinnor arbeta inom handel och hantverk.  1919 fattades beslut om lika och allmän rösträtt för kvinnor och män i Sverige samt valbarhet till riksdagens andra kammare.

Att slå sin hustru med en rem eller ett spö tyckte bara hälften av alla amerikanare var fel så sent som 1987. Redan tio år senare hade siffran sjunkit till 14 %.

Homosexualitet har accepterats först i vår tid. Ett intressant exempel på brist på acceptans av samkönat sex är den brittiske vetenskapsmannen och krigshjälten Alan Turing som under andra världskriget forcerade de chiffer som användes för tyska militära radiomeddelanden. 1952 avslöjades hans homosexuella läggning och han arresterades för grov oanständighet och tvingades acceptera kemisk kastration för att slippa fängelsestraff. Han begick självmord två år senare.

Inställningen till homosexualitet har dessbättre genomgått avgörande förändringar. 2013 benådades Alan Turing postumt.

Det sista kapitlet handlar om barnens situation och då speciellt barnarbete. Före 1850 var det vanligt att arbetarklassens barn fick bidra till familjens försörjning redan från 7 års ålder. Familjens överlevnad krävde bidrag från alla i familjen som kunde bidra. Daniel Defoe (han med Robinson Kruse) skrev 1726 om bomullsindustrin i Lancashire att barn ner till 4 års ålder sysselsattes där. 1851 arbetade 28 % av barnen i åldern 10 – 14 år utanför hemmet och utöver det tvingades många barn se efter yngre syskon när föräldrarna arbetade. 1911 hade siffran sjunkit till 14 % för att sedan helt försvinna.

Siffrorna från Asien var minst lika dystra. Så sent som 1950 var det mer än 25 % av världens barn i åldrarna 10 till 14 år som producerade varor och tjänster som ibland omfattade arbete i andra familjers hushåll. I dagsläget är den siffran globalt under 10 %. Så sent som 2010 arbetade 3,1 % av världens barn i hälsovådliga och farliga miljöer. För 200 år sedan var den förväntade livslängden för en nyfödd flicka 30 år. Normalt hade hon 7 syskon och hon fick uppleva att två av dem dog.

En illustration på den snabba tekniska utvecklingen är det faktum att 400 miljoner smartphones såldes i Kina 2015.

Vi har en tendens att koncentrera vår uppmärksamhet på negativa händelser. Alla minns mordet på Olof Palme 1986 och Estonia-katastrofen 1994 men vi minns inget av allt det positiva som hände under 1900-talets två senaste decennier. Det blir stora rubriker när ett flygplan störtar men med tanke på att antalet flygplan som lyfter under ett år uppgår till 40 miljoner är flygning trots allt ganska säkert. Sedan 1970 har antalet årliga flygresenärer tiodubblats men antalet olyckor och förolyckade har halverats.

Det är speciellt en mening som för alltid fastnat i mitt minne eftersom det hänt under min livstid. Andra världskriget är det blodigaste kriget någonsin med 55 miljoner döda. Trots det menar Steven Pinker att 1900-talet trots allt inte var det blodigaste.

Den här boken har ingressen ”The good old days are now” och den behandlar tio områden där Norberg med en uppsjö fakta visar hur mycket bättre vi har i dag jämfört med hur världen såg ut årtionden och sekler före oss.

Vi har ingen garanti för att mänsklighetens mirakulösa framsteg bara fortsätter på samma sätt men Norberg menar att även om välstånd och människoliv kan förödas är kunskap något som sällan förstörs.


Bengt Lindhé

fredag 17 mars 2017

Runa över stor kemist


George Olah i en paus under konferensen Energy2050 i Stockholm oktober 2009. 
Foto privat.
Den världsberömde kemisten och Nobel-pristagaren 1994 George Andrew Olah, avled i sitt hem i Los Angeles den 8 mars. Han sörjs närmast av sin hustru Judith samt sönerna George och Ron med familjer.

George Olah föddes i Budapest den 22 maj 1927. Han genomgick Piaristfädernas berömda gymnasium (en Romersk-katolsk orden). Hans stora intresse då var humaniora, särskilt historia, litteratur, språk. I sin självbiografi ”A Life of Magic Chemistry” uttrycker han tacksamhet mot sin gamla skola för den solida humanistiska grund den gav, innan han drogs in i vetenskapens värld.

På universitetet valde han organisk kemi och blev docent under Geza Zemplen, då ledande på området. Zemplen var lärjunge till Emil Fischer i Berlin, grundaren av biokemi som självständig gren. Stolt kallade sig Olah ”vetenskaplig sonson till Fischer”.

I oktober 1956 revolterade Ungern mot Sovjet. Det brutala svaret från Sovjet med stridsvagnar på Budapests gator drev 200 000 ungrare på flykt, inklusive Olahs familj. Efter några månader hamnade familjen i Kanada, där Olah fick anställning hos Dow Chemical i Sarnia, Ontario.

1965 återgick han till den akademiska världen. 1977 erbjöds han av University of Southern California att bygga upp ett forskningsinstitut för kolväten. Det resulterade i Loker Hydrocarbon Research Institute vid nämnda universitet i Los Angeles.

1994 fick han Nobelpris. Den lakoniska motiveringen löd: ”För hans insatser inom karbokat-jonkemin”. Det hade revolutionerat den petrokemiska industrin och bidragit till att raffinaderierna kunde få fram så mycket mer av råoljans värdefullaste fraktioner.

Hans hustru Judith är själv kemist. De fann varandra redan på universitetet i Budapest i slutet av 1940-talet. George Olah tillägnade sin ovan nämnda självbiografi ”Judy who made it all possible”.

Under senaste tjugo år har Olah och hans medarbetare lanserat The Methanol Economy. Visionen är icke mindre än att ersätta vår nuvarande fossilekonomi med en cirkulär metanolekonomi, där fossilfritt väte industriellt och storskaligt hydrerar infångad atmosfärisk CO2 till metanol.

Genom att metanolekonomin tar sina C-atomer från luften (liksom naturens fotosyntes) kan den lösa två av mänsklighetens stora ödesfrågor: Ersätta fossil energi med förnybar samt mildra global uppvärmning.

Vid konferensen Energy 2050 i Stockholm 2009 sade Olah till SVT: ”Om jag blir ihågkommen av eftervärlden, så är det för metanolekonomin och inte för Nobelpriset”. Typiskt för den friska fläkt han alltid spred omkring sig.


J-G Hemming

lördag 4 mars 2017

Exytron och EON – samma idé men olika ambitionsnivå


Bild: Exytron
Min förra artikel här på bloggen (2017-02-20) handlade om den tyska firman Exytrons koncept att decentraliserat förse villaområden eller hyreshus med sol- & vindkraft. Här kommer lite mer utförligt hur denna el lätt kan lagras som metan. Även omvandlas till värme på olika sätt, så att det blir en helt oavhängig energiförsörjning. En enklare version på samma tema är EON’s batterilagring i byn Simris.

De gröna strecken på bilden visar hur el går till normal elförsörjning. Överskott strandas inte utan går till ”lådan” med Exytronloggan. Den innehåller en elektrolysör, som sönderdelar vatten i syre och väte. Lådan innehåller också en reaktor som av el, recirkulerad CO2 och vätgas producerar metan, CH4.

De röda strecken visar hur metanreaktionens output av värme går till den röda ackumulatortanken, som ingår i bostädernas vattenburna värmesystem och på traditionellt sätt värmer bostäderna. Systemet står också för bostädernas varmvatten.

De blå strecken visar hur metangasen lagras i den underjordiska vita trycktanken. Härifrån kan metan hämtas tillbaka till lådan, som också kan omvandla metan till el när sol inte lyser och/eller vind inte blåser. Systemet innebär alltså en heltäckande energiförsörjning med el och värme, som är helt oberoende av stora centraliserade el- och gasnät. Det som driver detta koncept är att i Tyskland finns en ny lag, att från år 2030 får nybyggda hus inte längre värmas med fossila bränslen.

Det ambitiösa Exytron kan förenklas till bara el.
I Sverige drivs ett sådant projekt av EON. EONs ambition är att de 150 hushållen i Simris by strax sydväst om Simrishamn, ska bli självförsörjande på el med hjälp av sol & vind. Problemet att få el, när sol inte lyser och vind inte blåser, tänker EON lösa med batteri, generator och styrsystem. Simris-projektet kan alltså sägas vara ett förenklat Exytron för enbart elförsörjning. En ytterligare förenkling är att löptiden bara är tre år och att byn Simris bara ska vara bortkopplad från det stora permanenta nätet under 10 veckor per år. Allt enligt ATL den 17/2.

För att bli ännu flexiblare kan Exytron-systemets ”låda” också innehålla en metanolreaktor och som alternativ till metan (CH4) producera metanol (CH3OH). Så får man ett flytande drivmedel som kan distribueras i befintlig infrastruktur med tankvagnar och -båtar. Då öppnar sig två stora sektorer till förutom hushållen: Transport och kemisk industri.

Av tidigare bloggartiklar framgår att metanol är ett ypperligt drivmedel som bara kräver små modifieringar av befintliga förbränningsmotorer till försumbar kostnad. Metanol har bara en C-atom i sin molekyl liksom metan, likaledes 4 väteatomer per C-atom, och brinner därför rent utan sot och partiklar till skillnad mot fossil bensin/diesel. Vidare bör metanol ha poäng för sitt höga innehåll av syre (50 %). Det främjar rena avgaser genom att det krävs desto mindre luft för metanolens förbränning, vilket ger suveränt låga värden på skadlig NOx i avgaserna.

Kemisk industri använder alltmer metanol som råvara för produktion av syntetgummi och plaster av alla slag – ja allt som vi tidigare fick från fossila råvaror kan kemisk industri idag göra med metanol som råvara.


J-G Hemming