lördag 4 mars 2017

Exytron och EON – samma idé men olika ambitionsnivå


Bild: Exytron
Min förra artikel här på bloggen (2017-02-20) handlade om den tyska firman Exytrons koncept att decentraliserat förse villaområden eller hyreshus med sol- & vindkraft. Här kommer lite mer utförligt hur denna el lätt kan lagras som metan. Även omvandlas till värme på olika sätt, så att det blir en helt oavhängig energiförsörjning. En enklare version på samma tema är EON’s batterilagring i byn Simris.

De gröna strecken på bilden visar hur el går till normal elförsörjning. Överskott strandas inte utan går till ”lådan” med Exytronloggan. Den innehåller en elektrolysör, som sönderdelar vatten i syre och väte. Lådan innehåller också en reaktor som av el, recirkulerad CO2 och vätgas producerar metan, CH4.

De röda strecken visar hur metanreaktionens output av värme går till den röda ackumulatortanken, som ingår i bostädernas vattenburna värmesystem och på traditionellt sätt värmer bostäderna. Systemet står också för bostädernas varmvatten.

De blå strecken visar hur metangasen lagras i den underjordiska vita trycktanken. Härifrån kan metan hämtas tillbaka till lådan, som också kan omvandla metan till el när sol inte lyser och/eller vind inte blåser. Systemet innebär alltså en heltäckande energiförsörjning med el och värme, som är helt oberoende av stora centraliserade el- och gasnät. Det som driver detta koncept är att i Tyskland finns en ny lag, att från år 2030 får nybyggda hus inte längre värmas med fossila bränslen.

Det ambitiösa Exytron kan förenklas till bara el.
I Sverige drivs ett sådant projekt av EON. EONs ambition är att de 150 hushållen i Simris by strax sydväst om Simrishamn, ska bli självförsörjande på el med hjälp av sol & vind. Problemet att få el, när sol inte lyser och vind inte blåser, tänker EON lösa med batteri, generator och styrsystem. Simris-projektet kan alltså sägas vara ett förenklat Exytron för enbart elförsörjning. En ytterligare förenkling är att löptiden bara är tre år och att byn Simris bara ska vara bortkopplad från det stora permanenta nätet under 10 veckor per år. Allt enligt ATL den 17/2.

För att bli ännu flexiblare kan Exytron-systemets ”låda” också innehålla en metanolreaktor och som alternativ till metan (CH4) producera metanol (CH3OH). Så får man ett flytande drivmedel som kan distribueras i befintlig infrastruktur med tankvagnar och -båtar. Då öppnar sig två stora sektorer till förutom hushållen: Transport och kemisk industri.

Av tidigare bloggartiklar framgår att metanol är ett ypperligt drivmedel som bara kräver små modifieringar av befintliga förbränningsmotorer till försumbar kostnad. Metanol har bara en C-atom i sin molekyl liksom metan, likaledes 4 väteatomer per C-atom, och brinner därför rent utan sot och partiklar till skillnad mot fossil bensin/diesel. Vidare bör metanol ha poäng för sitt höga innehåll av syre (50 %). Det främjar rena avgaser genom att det krävs desto mindre luft för metanolens förbränning, vilket ger suveränt låga värden på skadlig NOx i avgaserna.

Kemisk industri använder alltmer metanol som råvara för produktion av syntetgummi och plaster av alla slag – ja allt som vi tidigare fick från fossila råvaror kan kemisk industri idag göra med metanol som råvara.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar