måndag 22 april 2013

ÄVEN HÄLSOSKÄL TALAR FÖR KÄRNKRAFT


Det finns två anförda skäl till att hålla nere utsläppen av koldioxid. Det ena är den befarade temperaturökningen, med på sikt helt oförutsägbara konsekvenser.

Det andra skälet till för att reducera eldningen av fossila bränslen, kol, olja och gas är mycket mera aktuell i tid. Redan har en katastrof   drabbat mänskligheten och drabbar världen i detta nu i en omfattning som ingen talar om. Klas Eklund skriver i sin bok ”Kina: den nygamla supermakten” som kom ut 2011 att mellan 4000 och 5000 kolgruvearbetare i Kina omkommer varje år till följd av olyckor i de tiotusentals små kolgruvor som finns i Kina. Dessutom dör 100 000 aktiva och pensionerade gruvarbetare om året en förtida död av stendammslunga. Åtta av de tio städer i världen som har sämst luftkvalitet ligger i Kina. Enligt uppgift andas bara en procent av Kinas 600 miljoner stadsbor en luft som skulle klara EU:s miljökrav. Ingen som besökt en kinesisk storstad har undgått att lägga märke till smogen.

Det som ingen tycks veta är att USA har 400 koleldade kraftverk. I boken ”Bortom olja och gas”, som skrivits av nobelpristagaren George A Olah och hans medarbetare kan man läsa följande: ”Fast det inte har påtalats för allmänheten så räddade oss USA:s kärnkraftverk år 2003 från utsläpp i jordens atmosfär av 3,4 miljoner ton SO2, 1,3 miljoner ton NO2 och 680 miljoner ton CO2. Luftföroreningar, särskilt från SO2 – emissioner och sulfataerosoler som produceras i stora mängder i koleldade kraftverk, beräknas förorsaka 40 000 dödsfall per år bara i USA – ett antal som måste jämföras med noll olycksfall orsakade av driften av kommersiella kärnkraftverk i USA under nästan 50 år.” I en artikel i tidskriften Environmental Science and Technology mars 2013 kan man läsa följande: ”I Tyskland som har redovisat planer på att stänga alla kärnkraftreaktorer 2022 har man gjort beräkningen att kärnkraften förhindrade 117 000 dödsfall under perioden 1999 till 2009.” Den skattningen har breda felmarginaler men storleksordningen illustrerar fakta som överhuvudtaget inte funnits med i debatten, definitivt inte i Sverige och med all sannolikhet inte i Tyskland heller.Den totala energiåtgången i världen i dag uppgår till 140 000 TWh/år. Mer än 80 procent utgörs av fossila bränslen. Mindre än 10 procent är kärnkraft. 2050 har världen 9 miljarder människor och energibehovet blir då 170 000 TWh. Skall de som lever då kunna andas då måste det till en helhjärtad satsning på kärnkraft.

Bengt Lindhé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar