tisdag 16 juli 2013

PÅ LAND STYR SÄRINTRESSEN - TILL HAVS TÄNKER MAN FRITT


Nu är det klart att EU stöttar Stena med drygt 11 miljoner euro (ca 100 miljoner kr) för övergång till drivmedlet metanol på färjelinjen Göteborg-Kiel med Stena Germanica.

Själv gratulerar jag sjöfolket, att de kom före oss landkrabbor till insikt om metanolens fördelar som drivmedel. Att vi på land ännu inte fattat poängen med metanol, där tvekar jag inte att skylla på de ekonomiskt enormt starka särintressena BigOil och BigGas. De helt enkelt hatar detta för konsumenter billiga alternativ till olja och gas. De agerar därefter med sin mäktiga lobby.

Med enklaste insikter i drivmedels kemiska och fysikaliska egenskaper kommer man emellertid fram till att metanol/DME (DME=dimetyleter) är det hållbara spåret för framtiden.

Anledning till att skriva ihop den enklaste alkoholen metanol och den enklaste etern DME på detta sätt är att de är kemiskt mycket lika. Två molekyler metanol blir lätt en molekyl DME plus en molekyl vatten. En metanolfabrik kan lika gärna producera DME av samma råvaror.

Råvarubasen är enorm och outsinlig: Metan vare sig den kommer från naturgas eller biogas, all slags biomassa eller dess avfall, överhuvudtaget allt som innehåller grundämnet kol, till och med koldioxid.

Dagens globala naturgasboom gör att metanol/DME av naturgas teoretiskt är mest ekonomisk genom möjlighet till storskalig produktion. Men då tillkommer transport till konsument. Därför är småskalig produktion av metanol/DME från biogas högintressant som ett sätt att kringgå problemet, att infrastruktur för DME saknas.

Precis så resonerar Volvo Truck i Kalifornien. Man samarbetar där med Oberon Fuels, som med sin småskaliga teknik lokalt producerar DME av biogas för ett samarbetsprojekt där även livsmedelskedjan Safeway ingår.

Volvo lanserar där en DME-anpassad version av D13, världens vanligaste dieselmotor över 10 liter. Sorgligt att de valde Kalifornien och inte Skövde! De vågade väl inte i särintressenas Sverige. Som sagt – till havs tänker man fritt även i Sverige och EU.

J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar