onsdag 7 november 2012

VEM GARANTERAR VÄLFÄRDEN?


VEM GARANTERAR VÄLFÄRDEN?
Den senaste tiden har det diskuterats mycket i politiken om privata företag inom välfärdsektorn får gå med vinst. Det finns många aspekter på detta.
Vi Folkpartister, som har en socialliberal grundsyn, tycker att man i stället ska börja med att vidga perspektivet och fundera kring begreppet ”Välfärd” – vad är det och vem ska stå för välfärden i framtiden?
Vi inleder därför nu en serie blogg-texter på temat ”Välfärd”, och hoppas att det ska stimulera till diskussion och reflexion.
Begreppet välfärd är tydligen politiskt mycket gångbart, fast det kan betyda väldigt olika saker. Därför behöver vi först göra ett försök att definiera själva begreppet ”Välfärd”. Vilka olika betydelser finns det av begreppet?

Det finns en mera stram tolkning som egentligen bara innefattar samhällets transfereringar och sociala omsorg. Välfärd syftar då till att säkra individens ekonomiska trygghet vid bland annat föräldraskap, sjukdom, arbetslöshet, funktionsnedsättning och ålderdom. Detta kallas ibland även "social trygghet" eller "socialt skyddsnät". De handhas i Sverige av kommunerna och ett antal myndigheter under Socialdepartementet. Instrument för detta är bl.a. Försörjningsstöd, Socialförsäkringar och Pensionssystemet.

Men sedan kan begreppet välfärd ibland också avse mycket mer, ungefär som att må bra eller ”det goda livet”, med utbildning, hälsa och sjukvård självklart inkluderat, men ibland även innefattande t.ex. museibesök och kultur.
Redan på 40-talet lanserades t.ex Allmännyttan, som ett inslag i välfärdspolitik som möjliggjorde en egen bostad för många
.
Begreppet välfärd kan då tolkas som ett samlingsbegrepp på människors levnadsnivå, som ofta bygger på en redogörelse för deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden etc. I den ekonomiska forskningen avses med välfärd oftast individens samlade ekonomiska resurser. Med denna vida betydelse blir välfärd närmast synonymt med ”Välstånd”.
När man pratar om välfärd kan man mena antingen det ena eller det andra, men också något mitt emellan. Begreppet är minst sagt luddigt!.
Våra följande blogg-inlägg kommer att ta upp olika aspekter på begreppet välfärd, som t.ex.

O Vad säger partierna om välfärd i sina program
O Valfrihet i vården
O Finansiering
O Risk för sämre kvalitet i marknadsstyrd vård?
O Apoteksreformen
O Välgörenhet – Välfärd
O Välfärdstjänster
O När kommunens nät inte fungerar
O Vad är socialliberal välfärd?

Ni som läser detta får också gärna komma med inspel som vi kan diskutera här på vår blogg.


Anita Afzelius Alm (FP)
Jan-Erik Augustsson (FP)