tisdag 24 juli 2012

”SKARA – KYRKOSTADEN” Ett nytt besöksmål i gamla biblioteket?


EN SOCIALLIBERAL TYCKER


”SKARA – KYRKOSTADEN” 
Ett nytt besöksmål i gamla biblioteket?

Det stora utställningsrummet i gamla bibliotekets bottenvåning har länge stått tomt efter Arn-utställningen. Kommunen har inte resurser att fylla det med ny, permanent utställning. Samtidigt pågår det nu en översyn av kommunens lokaler för att uppnå bättre nyttjandegrad. Alla förslag på nya användningar bör övervägas. Det vore önskvärt att hitta en ny funktion som stämmer med karaktären på husets övriga innehåll, som har fokus på Skaras äldre kulturhistoria.

Samtidigt vore det klokt att hålla fast vid Skaras inarbetade profil som medeltidsstad, ett tema som redan mycket investerats i. I den här lokalen skulle man då kunna utveckla ett nytt besöksmål med ett tema som verkligen utmärkte Skara som medeltidsstad, nämligen ”Skara – kyrkostaden”.

Skaras profil under medeltiden var ju mycket starkt som ett kyrkligt centrum, med domkyrkan, stiftscentrum, två tiggarkloster, tre ytterligare stadskyrkor – och nära inpå fanns Varnhems och Gudhems kloster.

Det i särklass främsta besöksmålet i dagens Skara är ju också domkyrkan – tvärs över gatan från biblioteket. I kyrkan finns emellertid ingen utställning om domkyrkans och övriga kyrkors historia. Men det skulle däremot kunna vara huvuddelen i den nya utställningen på gamla biblioteket.

Det måste vara en lättillgänglig och mera publik utställning med mycket rekonstruktions-teckningar, modeller, musik m.m. Alltså inte en museiutställning med originalföremål, glasmontrar etc. - det kan man se på Västergötlands Museum. Mera som ett besökscentrum för kyrkan, och inkörsporten till en modern ”kyrkoturism”.

Utställningen kan också handla om klostren i Varnhem (också ett stort besöksmål) och Gudhem, och locka besökarna att åka dit. På så sätt skulle utställningen fungera som en vägvisare till besöksmål i kommunen.

Många stora katedraler på kontinenten har ju en domkyrkoutställning alldeles intill, och de är ofta också ett stort besöksmål i sig. Man kan säkert skapa en tydligare gångväg mellan domkyrkans norra ingång och gamla biblioteket, och visuellt knyta ihop de båda byggnaderna bättre.

En sådan här utställning kan också innehålla delar om bibliotekets historia samt den befintliga Missale-utställningen som är mycket fin. Dessutom kan här finnas information om pilgrims-lederna som nu vinner allt större intresse, och om pilgrimsvandringar förr och nu.

Om detta ska kunna realiseras krävs det förstås finansiering utifrån. Kanske kan stiftet och pastoratet ta initiativet, och få till stånd ett samarbete med turismnäringen, regionen och kommunen. Medfinansiering kan fås av regionen, staten, EU och privata sponsorer.

När sedan turistbyrån flyttar till andra lokaler, vilket redan aktualiserats, så skulle man kanske rentav kunna använda dess nuvarande utrymme i bottenvåningens andra hälft som pilgrims-härbärge? Här finns redan pentry och toaletter. En sovsal är lätt att inreda. Ur säkerhets-synpunkt kanske det är lite tveksamt, men det behövs onekligen en bättre lokal än Djäknestallet för att utveckla pilgrimsverksamheten vidare.

Jan-Erik Augustsson (FP)


lördag 21 juli 2012

OLYMPIAD OCH SPONSORER


Huvudsponsorer till Olympiaden i London 2012
I Sverige är hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn överviktiga eller feta. Sverige skiljer sig inte i det avseendet från övriga västvärlden. Förutom att många upplever sin vikt som ett problem som har med utseendet att göra kan även fetma öka risken för att man ska drabbas av olika sjukdomar. De sjukdomar som oftast anges är diabetes, cancer och hjärtinfarkt.

En bidragande orsak till uppkomst av fetma är de söta läskedryckerna. Dessa drycker intas ofta vid sidan av måltiderna som törstsläckare eller av sociala skäl. Trots att dom är kaloririka ger dom ingen mättnadskänsla. Intaget av kalorier blir större än vad kroppen klarar av att omsätta och lagras i kroppen som fett.

Sockret i läsken är orsak till stora hälsoproblem. I sin iver att få folk att korrigera sina vanor har man särskilt i Storbritannien diskuterat att lägga en skatt på sockret. Man tror att det i så fall skulle minska den samlade vikten hos en befolkning med 1-2%. Om detta lyckades skulle det vara en stor hälsopolitisk framgång.
New York Plans to Ban Sale of Big Sizes of Sugary Drinks
Även i USA diskuterar man på samma sätt. Michael R. Bloomberg, som är borgmästare i New York, vill minska möjligheterna att sälja stor läsk vid vissa event.
Nu är det snart dags för Olympiad i London - det största idrottsevenemanget i världen. Vältränade atleter, som troligen äter rätt och på alla sätt sköter om sin kropp. Antagligen inte stort intag av dessa drycker i den här gruppen. Men för en sponsor är naturligtvis sport och en hälsosam livsstil bra begrepp att bli associerad med.
Olympiader kostar mycket pengar och är beroende av sponsorer. Man kan ändå bli lite förvånad över att en av huvudsponsorerna är Coca-Cola. Vilket budskap vill dom förmedla genom den här sponsringen? Jo:

l Coca-Cola’s Move to the Beat campaign aims to bring young people closer to the Olympic Games and sport through music

Lite långsökt kanske.

Och hur ser deras ambitioner ut?:

During London 2012, however, Coca-Cola will offer the widest range of drinks and sizes ever offered at an Olympic Games, serving 23 million drinks over an eight-week period

Ett mål som heter duga. Dom tillägger att dom tror att de flesta kommer att välja Diet Coke (????)
Och en annan huvudsponsor är MacDonald…
Lite uppförsbacke för hälsopolitiska insatser?

Anita Afzelius-Alm (FP)onsdag 18 juli 2012

BIBLIOTEK – TURISTBYRÅ – MEDBORGARKONTOR TILLSAMMANS


EN SOCIALLIBERAL TYCKER

BIBLIOTEK – TURISTBYRÅ – MEDBORGARKONTOR  TILLSAMMANS
Att besöka biblioteket i Skärhamn, kommuncentrum på Tjörn, ger intressanta uppslag till hur vi skulle kunna ha det i Skara. Där har man nyligen byggt om och moderniserat biblioteket i bottenvåningen på kommunhuset. Innanför entrén, men före ingången till biblioteket som ligger till höger, har man rakt fram placerat en informationsdisk eller medborgarkontor (här kallad ”Kundcenter”), och till vänster en turistbyrå – båda bemannade med samma personal. Därbakom finns en utställningsyta där kommunen visar aktuella planer m.m. Kommunen menar att detta, tillsammans med biblioteket, ska vara den samlade informations- och kunskapscentralen för kommuninvånarna - och turisterna. Öppettiderna är därför generösa: måndag till torsdag 8-19, fredag 8-18, lördag och söndag (obs!) 10-18.
Flera andra kommuner har prövat att samlokalisera sitt bibliotek med annan kommunal information. Man behöver bara åka till Götene för att se ett annat exempel.
Skara kommun håller nu på se över sina lokaler, vilket kan ge oss en chans att åstadkomma något liknande här. När bibliotekets souterrängvåning blir ledig igen – förutsatt att Samhällsbyggnadskontoret flyttar - så finns det gott om plats för att åstadkomma något liknande det i Skärhamn. Alla personalutrymmen kan då flyttas ner i souterrängvåningen, så att huvudvåningen kan omdisponeras som i Skärhamn. Kommunledningen har ju redan aviserat en flyttning och bantning av turistbyrån. Kommunens nya kulturpolitiska program anger också att Skara ska satsa på ”Livslångt lärande” och ”Kulturturism”. Då är det viktigt att öka bibliotekets roller. Dessutom behövs ett utökat öppethållande, även på söndagar, så att medborgarna får maximal tillgänglighet till kunskap och information.
Gör ett besök i Skärhamn under semestern, och passa då också på att besöka Nordiska Akvarellmuseet i hamnen. Det är nu utbyggt med en avdelning som visar museets permanenta samlingar.
Observera också att i Tjörns kommun är både kommunstyrelsens och kulturnämndens ordföranden Folkpartister! Det verkar vara ett bra recept för ökad medborgarnytta.

Jan-Erik Augustsson (FP)söndag 15 juli 2012

BARA BÖRJAN?


Idag regnar det. Igår regnade det. I morgon kommer det att regna. Regnskurarna faller än här än där. Exakta prognoser verkar helt omöjliga. Det är svårt att planera något i förväg och som sträcker sig över längre tid än fyra timmar. Frustrationen hos turismberoende är förståelig. Det strandnära boendet har på många håll blivit farligt. Att vattendrag inte klarar att ta emot regnmassorna med översvämning som följd har blivit allt vanligare.

Vi som har några år på nacken har upplevt många regnsomrar, men de var liksom inte alls så här. Då var det antingen regniga veckor eller soliga veckor - inte som nu: regn och sol om vartannat under dagen. Inte heller känner jag igen dessa störtregn. Så regnade det i tropikerna fick jag lära mig i skolan. Men nu regnar det så här.

Enligt Martin Hedberg, känd klimatexpert och frilansande meteorolog vid Sveriges Television, är detta bara början.

Jordens medeltemperatur har ökat 0,8 grader pga den globala uppvärmningen. Då avdunstar vatten. Det måste komma ner någonstans. Och det blir bland annat här…
Enligt Martin Hedberg är det vi ser nu långt ifrån det vi kommer att se i framtiden. Den globala uppvärmningen tros bli 2-4 grader de närmaste hundra åren…
För Sveriges del verkar extremvädret främst yttra sig i oerhörda regnmassor särskilt på sommaren. Inte varje sommar, men allt oftare.

Klimatförändringen är alltså redan här. Vi har missat att fatta beslut, som borde gjorts för tjugo-tretti år sedan. Det går inte att göra ogjort. Nu gäller det att försöka begränsa den globala medeltemperaturökningen så den ”bara” blir två grader.

Att omställningen inte gjordes för tretti år sedan är naturligtvis inte underligt. Inte många förstod. Nu vet vi. Ändå verkar de rätta besluten kräva beslutsfattare med särskilt stort mod som klarar att ta de obekväma beslut som det ofta handlar om.

Men samhället måste också förberedas för att klara problemen som extremvädret för med sig. Ett nytt perspektiv behöver tillföras all ny planering – klimatperspektivet. Med hjälp av experter kan vi ta reda på vad som skulle kunna hända för att ha möjlighet att anpassa samhället.

Även denna aspekt kräver tjänstemän och beslutsfattare med kapacitet för nytänkande parat med gott omdöme.

Anita Afzelius-Alm