onsdag 18 juli 2012

BIBLIOTEK – TURISTBYRÅ – MEDBORGARKONTOR TILLSAMMANS


EN SOCIALLIBERAL TYCKER

BIBLIOTEK – TURISTBYRÅ – MEDBORGARKONTOR  TILLSAMMANS
Att besöka biblioteket i Skärhamn, kommuncentrum på Tjörn, ger intressanta uppslag till hur vi skulle kunna ha det i Skara. Där har man nyligen byggt om och moderniserat biblioteket i bottenvåningen på kommunhuset. Innanför entrén, men före ingången till biblioteket som ligger till höger, har man rakt fram placerat en informationsdisk eller medborgarkontor (här kallad ”Kundcenter”), och till vänster en turistbyrå – båda bemannade med samma personal. Därbakom finns en utställningsyta där kommunen visar aktuella planer m.m. Kommunen menar att detta, tillsammans med biblioteket, ska vara den samlade informations- och kunskapscentralen för kommuninvånarna - och turisterna. Öppettiderna är därför generösa: måndag till torsdag 8-19, fredag 8-18, lördag och söndag (obs!) 10-18.
Flera andra kommuner har prövat att samlokalisera sitt bibliotek med annan kommunal information. Man behöver bara åka till Götene för att se ett annat exempel.
Skara kommun håller nu på se över sina lokaler, vilket kan ge oss en chans att åstadkomma något liknande här. När bibliotekets souterrängvåning blir ledig igen – förutsatt att Samhällsbyggnadskontoret flyttar - så finns det gott om plats för att åstadkomma något liknande det i Skärhamn. Alla personalutrymmen kan då flyttas ner i souterrängvåningen, så att huvudvåningen kan omdisponeras som i Skärhamn. Kommunledningen har ju redan aviserat en flyttning och bantning av turistbyrån. Kommunens nya kulturpolitiska program anger också att Skara ska satsa på ”Livslångt lärande” och ”Kulturturism”. Då är det viktigt att öka bibliotekets roller. Dessutom behövs ett utökat öppethållande, även på söndagar, så att medborgarna får maximal tillgänglighet till kunskap och information.
Gör ett besök i Skärhamn under semestern, och passa då också på att besöka Nordiska Akvarellmuseet i hamnen. Det är nu utbyggt med en avdelning som visar museets permanenta samlingar.
Observera också att i Tjörns kommun är både kommunstyrelsens och kulturnämndens ordföranden Folkpartister! Det verkar vara ett bra recept för ökad medborgarnytta.

Jan-Erik Augustsson (FP)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar