lördag 12 juli 2014

VIT KOLATOM GLÖMD I DEBATT

Som alternativ till de svarta kolatomer som ska frångås förekommer i svensk energidebatt bara förnybara sätt att producera el samt biomassans gröna kolatomer från fotosyntesens kolkretslopp. Vita kolatomer från ett antropogent (av människan skapat) kolkretslopp måste till, ty där finns potentialen.

Redan för tio år sedan visade rapporten ”Efter oljetoppen” från KSLA (Kungl Skogs- och LantbruksAkademien) och SLU (Sveriges LantbruksUniversitet) att biomassa från åker och skog inte kan befria oss från de svarta kolatomerna ens i transportsektorn. Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) gör ett försök att lösa knuten med bara el och gröna skogar genom att föreslå ett utnyttjande av biomassan på ett sätt som inte är hållbart.

Nobelpristagaren i kemi 1994 George Olah antydde redan i sin Nobelföreläsning möjligheten att härma naturens fotosyntes med en rent kemisk syntes av koldioxid och väte till metan, metanol och deras derivat i ett antropogent kolkretslopp. Konceptet kallas CCR (Carbon Capture and Recycling) och är förverkligat i en första kommersiell fabrik på Island, där man nu går vidare med en 30-faldig uppskalning av produktionen inom ett par år. Potentialen har inga andra begränsningar än den fossilfria energi som ska frigöra väte ur vatten.

Det är alltså hög tid att Sverige uppmärksammar dessa vita kolatomer. Sjöfarten har fattat: Viking satsar på metan- och Stena på metanoldiesel. Likaså ser bilindustrin alltmer fördelarna med metan, metanol och DME: Ingen sot, inga partiklar eller andra föroreningar som vidlåder bensin/diesels avgaser. Naturgasboomen kan utnyttjas för att överbrygga omställningen genom att till att börja med producera dessa drivmedel av naturgas. Samma metan/metanol/DME kan sedan oändligt uthålligt produceras av vita kolatomer i recirkulerad CO2.

J-G Hemming


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar