onsdag 25 juni 2014

BAKSIDAN AV ENERGIEWENDE SOM ENERGIMYNDIGHETEN INTE SETT

Bilden från bloggen "Stockholmsinitiativet"
Författaren Johan Norberg har just besökt den tyska orten Atterwasch nära gränsen till Polen. Han redovisade sina intryck den 23 juni i en ledarkolumn i Svenska Dagbladet. Under byn ligger miljontals ton brunkol och tyska politiker vill därför jämna Atterwasch med marken. En bonde i Atterwasch brukar en nästan 500-årig jord som hans förfäder försvarade mot svenskarna under 30-åriga kriget ”men jag vet inte om vi är starka nog att göra det även denna gång”. Det är nämligen svenska Vattenfall som tänker förvandla hans hemort till ett gigantiskt, nattsvart dagbrott. Bara för några veckor sedan gav delstatspolitikerna klartecken för att tre andra byar skulle börja rivas. Ingen vet när, men troligen rycker dagen närmare då skogen huggs ner, kyrkan sprängs och kyrkogården grävs upp.

Den tyska regeringens beslut att lägga ner kärnkraften och subventionera förnyelsebara energikällor togs i förhoppningen att det på sikt skulle leda till mindre koldioxidutsläpp. Sanningen är att vind och sol bara ger kraft när det blåser och solen skiner. Vid andra tidpunkter måste andra energikällor producera elen. Man måste med andra ord ha två parallella elproduktionssystem. Ett tillförlitligt som man måste ta till när de idealiserade produktionsformerna inte håller måttet. Naturgas förorenar minst men det är inte ekonomiskt försvarbart att investera i naturgasverk som bara skall användas när solen inte skiner och vinden inte blåser. Det återstående alternativet är kol som nu står för 46 procent av den tyska elproduktionen och den smutsigaste – brunkolen – står för mer än hälften av det. De tyska utsläppen av koldioxid är nu uppe på samma nivåer som de var på 1990-talet.

Energimyndigheten har årligen en Energiutblick som i år gick av stapeln i Waterfront Conference Center i Stockholm med 700 deltagare.  I Energimyndighetens egen tidning Energivärlden kunde man i nummer 3 läsa en sammanfattning av de budskap som förmedlades. Det dominerande inslaget var budskapet från Tyskland som förmedlades av Patrick Graichen, chef på tankesmedjan Agora Energiewende. ”Är vi tyskar tokiga är det många som undrar?” Det tyckte han inte själv. ”Tyskland slog nytt exportrekord år 2013 och elpriserna har successivt gått ner tack vare sol och vindkraft.” En annan version av det tyska elpriset är att det är Europas högsta som en följd av den gigantiska satsning på vind och sol som nedläggningen av den tyska kärnkraften lett till men det angavs inte på Energiutblick.  Sol och vind skall stå för 48 procent av den tyska elproduktionen år 2030. Av referatet att döma nämndes inget om de nedläggningshotade tyska byarna.  Energiminister Anna Karin Hatt avslutade sessionen med en uppmaning: ”Mitt råd till industrin är: var modiga, ta risker. Den förnybara energin är här för att stanna och den fossila energin blir inte billigare.”  Logiken i det kan man ifrågasätta eftersom vår svenska el i princip produceras
helt fossilfritt.

Alliansregeringen beslutade den 5 februari 2009 att ta bort avvecklingslagen för den svenska kärnkraften som fattades i en trepartiuppgörelse 1991. Det nya beslutet innebär att max 10 reaktorer får byggas på de platser där de nuvarande reaktorerna står. Problemet är att Miljöpartiet vill börja stänga av den svenska kärnkraften redan nu och inte ersätta uttjänta generatorer med nya när den dagen kommer på 2030-talet och man har en känsla av att Centerpartiet och Energimyndigheten är på samma sida.

Vad händer i Sverige om vi gör oss av med kärnkraften? Ingen vill bygga ut vattenkraften som bara kan reglera en begränsad mängd vindkraft. 10 årliga terawattimmar har nämnts som en övre gräns men siffran 17 TWh har också nämnts. Vi är redan på nivån 10 TWh. Skall vi väcka liv i kolgruvorna i nordvästra Skåne eller kanske importera naturgas från Putins Ryssland?  Är det dessa alternativ som Anna Karin Hatt tänker på när hon efterlyser mod och riskvillighet hos den svenska industrin. Ett råd till Energimyndigheten: Bjud in Johan Norberg till nästa års Energiutblick.

Bengt Lindhé
___________________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80Inga kommentarer:

Skicka en kommentar