tisdag 24 juli 2012

”SKARA – KYRKOSTADEN” Ett nytt besöksmål i gamla biblioteket?


EN SOCIALLIBERAL TYCKER


”SKARA – KYRKOSTADEN” 
Ett nytt besöksmål i gamla biblioteket?

Det stora utställningsrummet i gamla bibliotekets bottenvåning har länge stått tomt efter Arn-utställningen. Kommunen har inte resurser att fylla det med ny, permanent utställning. Samtidigt pågår det nu en översyn av kommunens lokaler för att uppnå bättre nyttjandegrad. Alla förslag på nya användningar bör övervägas. Det vore önskvärt att hitta en ny funktion som stämmer med karaktären på husets övriga innehåll, som har fokus på Skaras äldre kulturhistoria.

Samtidigt vore det klokt att hålla fast vid Skaras inarbetade profil som medeltidsstad, ett tema som redan mycket investerats i. I den här lokalen skulle man då kunna utveckla ett nytt besöksmål med ett tema som verkligen utmärkte Skara som medeltidsstad, nämligen ”Skara – kyrkostaden”.

Skaras profil under medeltiden var ju mycket starkt som ett kyrkligt centrum, med domkyrkan, stiftscentrum, två tiggarkloster, tre ytterligare stadskyrkor – och nära inpå fanns Varnhems och Gudhems kloster.

Det i särklass främsta besöksmålet i dagens Skara är ju också domkyrkan – tvärs över gatan från biblioteket. I kyrkan finns emellertid ingen utställning om domkyrkans och övriga kyrkors historia. Men det skulle däremot kunna vara huvuddelen i den nya utställningen på gamla biblioteket.

Det måste vara en lättillgänglig och mera publik utställning med mycket rekonstruktions-teckningar, modeller, musik m.m. Alltså inte en museiutställning med originalföremål, glasmontrar etc. - det kan man se på Västergötlands Museum. Mera som ett besökscentrum för kyrkan, och inkörsporten till en modern ”kyrkoturism”.

Utställningen kan också handla om klostren i Varnhem (också ett stort besöksmål) och Gudhem, och locka besökarna att åka dit. På så sätt skulle utställningen fungera som en vägvisare till besöksmål i kommunen.

Många stora katedraler på kontinenten har ju en domkyrkoutställning alldeles intill, och de är ofta också ett stort besöksmål i sig. Man kan säkert skapa en tydligare gångväg mellan domkyrkans norra ingång och gamla biblioteket, och visuellt knyta ihop de båda byggnaderna bättre.

En sådan här utställning kan också innehålla delar om bibliotekets historia samt den befintliga Missale-utställningen som är mycket fin. Dessutom kan här finnas information om pilgrims-lederna som nu vinner allt större intresse, och om pilgrimsvandringar förr och nu.

Om detta ska kunna realiseras krävs det förstås finansiering utifrån. Kanske kan stiftet och pastoratet ta initiativet, och få till stånd ett samarbete med turismnäringen, regionen och kommunen. Medfinansiering kan fås av regionen, staten, EU och privata sponsorer.

När sedan turistbyrån flyttar till andra lokaler, vilket redan aktualiserats, så skulle man kanske rentav kunna använda dess nuvarande utrymme i bottenvåningens andra hälft som pilgrims-härbärge? Här finns redan pentry och toaletter. En sovsal är lätt att inreda. Ur säkerhets-synpunkt kanske det är lite tveksamt, men det behövs onekligen en bättre lokal än Djäknestallet för att utveckla pilgrimsverksamheten vidare.

Jan-Erik Augustsson (FP)


2 kommentarer:

 1. Läckert förslag. Förutom det där om pilgrimshärbärge. Har svårt att se hur det skulle kunna kombineras med husets säkerhet. Men det kanske går...

  SvaraRadera
 2. Utmärkt förslag, i vissa dela ser jag gärna att en styrgrupp sätts samman med representanter från de olika organisationerna som tar fram en helhetssatsning för turismen i Skara.

  Där kyrkan är en av parterna som kan bidra till en hel del när det gäller servicefunktioner och informationstjänster.

  Skara centrum tillsammans med Domkyrkan utgör en viktig del i Skaras historia och är också en viktig plats för besökare till kommunen och regionen.

  Där kan man kanske som besökare och kommuninvånare också kräva att det utåtriktade arbetet vässades en aning för att med stämma in i den tid som vi nu lever i.

  Öppna Seminarier, konserter i samarrangemang och guidning där också barn får en högre prioritet.

  Skara Centrum tillsammans med Domkyrkan bör gemensamt starta en projektgrupp som är EU och regionfinansierat för att utveckla Skara Centrum som besöksnäring.

  Skara skall vara en viktig del i de regionala kulturarvet. Detta innefattar det faktum att det är en långsiktig satsning som avses.

  Skara ska spela roll!

  Philip Appeby

  SvaraRadera