tisdag 14 augusti 2012

OM CENTRUMHANDEL, STADSMILJÖ, BILPARKERING M.M.


EN SOCIALLIBERAL TYCKER

Inglasning av gaturum något för Skara?
OM CENTRUMHANDEL, STADSMILJÖ, BILPARKERING M.M.
I centrala Skara är just nu flera butikslokaler tomma. Det ser lite ödsligt ut och situationen väcker oro hos handlare, politiker och allmänhet – håller centrum på att dö ut?
Vi kanske ändå inte ska gripas av panik. Jag har bott på Klostergatan 1 sedan 1995 och när jag flyttade dit var det ännu värre än idag – massor av butiksfönster var tomma, och lägenheter likaså. Sedan vände konjunkturen och nya butiker etablerade sig igen. Centrum fick nytt liv.
Så det vi ser nu är kanske mest en naturlig förnyelse av butiker och en generationsväxling. Vi som håller på marknadsekonomi och fri konkurrens bör akta oss för att försöka konservera en viss struktur i handeln.
Visserligen ska kommunen stödja sitt näringsliv, men här liksom inom industrin måste det finnas en ”kreativ förstörelse” när gamla branscher och företag slås ut av nya produkter och affärsidéer.
Vi kommer ändå aldrig tillbaka till 1950-talets centrum med massor av småbutiker och detaljhandlare. Stormarknader och externhandel förändrade allt detta på 1970- och 1980-talen.
Samhället präglas idag också av att medborgarna har en mycket större rörlighet än förr. Man bor i en kommun, arbetar i en annan, handlar i en tredje och går på äventyrsbadet i en fjärde. Man kan inte längre förvänta sig köptrohet av kunderna.
Däremot tycker jag att kommunen bör verka för att göra stadskärnan mera attraktiv, så att besökare utifrån lockas hit och därigenom ger ett ökat kundunderlag. Här äger verkligen politiken frågan. Genom olika miljöskapande åtgärder kan vi bygga centrum ännu mera attraktivt än idag, med mötesplatser, kultur, torghandel, grönska, offentlig konst och uteserveringar. Stortorget bör bli bilfritt och vara en central mötesplats med sittplatser och grönska. Här kan samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden vara mera aktiva.
Och bygg nya, fina bostäder i centrum så att kundunderlaget ökar. Här kan Centrumbostäder göra en insats.
Däremot ska vi akta oss för vilda idéer som bara fördärvar den vackra stadsmiljön, som t.ex. att ”glasa in” Klostergatan eller Marumsgatan.
En nyckelfråga i sammanhanget är bilismen och parkeringsplatser på centrala gator och torg. Sedan flera decennier har vår stadsplanering varit inriktad på att bilarna ska in överallt i centrum, så att folk inte behöver gå mer än få meter. Det finns emellertid gott om städer där man gjort tvärtom – centrum har fredats från bilar och det visar sig då att folk ändå är villiga att gå hundra meter för att komma till ett attraktivt centrum med butiker och torghandel.
Så fram för en politik som skapar en attraktiv stadskärna, där nya handlare och näringar etablerar sig igen. Själv skulle jag gärna se butiker med vassare herrmode, en manuell fiskdisk och en filial av bageriet ”Le Pain”.

Jan-Erik Augustsson (FP)


1 kommentar:

  1. Nja , riktigt överens är jag inte med Jan Erik. Jag tillhör gruppen som älskar inglasade miljöer. I flera år har jag propagerat för ett pannkakskafé inrymt i ett orangeri i Botan. Jag har också besökt många orangerier i Europas storstäder. Varför inte glasa in delar av Klostergatan??

    SvaraRadera