tisdag 21 augusti 2012

BILBYGGARLÄN UTAN MOTORVÄGI sitt sommartal i Göteborg var Jan Björklund den förste partiledaren som påpekade nödvändigheten av motorvägsstandard genom Skaraborg. Vi på skaraborgsbänken hejade glatt.

Att Skaraborg har god kompetens att konstruera och bygga bilar är ingen myt. Men att skaraborgska riksdagsledamöter på allvar samverkat för att bygga E20 som motorväg är en myt. Mängder av tidningsspalter har sedan början av 1990-talet handlat om E20. Olika grupper har bildats för att främja E20, handelskammare och kommunföreträdare har försökt ”slå näven i bordet”, men ytterst lite tycks hända i Skaraborg.

Kring E20 finns många företag som är beroende av snabba kommunikationer. Här har Sveriges ekonomi möjlighet att växa.  Det handlar om en väg som också är transitled för trafik från Finland och Baltikum till Europa via Danmark. Säkerheten måste snarast höjas på den starkt trafikerade E20. Detta är också den nyligen avslutade Kapacitetsutredningen som styr mycket av regerings- och riksdagsbeslut eniga om, men denna stannade tyvärr på halva vägen och nöjde sig med mötesseparering, en- plus två-väg.

Historisk miss
”När det gäller E20 är det utskottets uppfattning att inga åtgärder bör vidtas som hindrar att även sträckan Göteborg – Örebro på sikt kan uppnå motorvägsstandard”, menade riksdagens utskott i början av 1990-talet. År 1994 hade riksdagen tolkat Vägverkets förslag om att hela vägen E20 skulle byggas ut till motorväg på sådant sätt att ”betydande effektivitetsvinster kan uppnås om vägsträckan på sikt byggs ut till motorvägsstandard.

Vi bilister i Skaraborg betalar år efter år in vägskatter i lika hög omfattning som andra län i riket. Trots detta försämras våra vägar år efter år. Nu måste vi folkpartister i Skaraborg på allvar stödja Jan Björklund om motorvägsstandard.  Ombyggnad av E 20 förbi Hova är satt först  till 2016 – 2021 och Trafikplats Jung, Vara till 2013 – 2018. Men var finns förslag för E 20 mellan Mariestad och Götene, mellan Skara och Vara? Nu behöver vi folkpartister ta ledningen för infrastrukturen.

Ulla-Britt Hagström
Vice ordförande Länsförbundet Skaraborg.


1 kommentar:

 1. Hamnstatus
  För 15 å sedan slogs vi på näringslivets barrikader och försökte ta initiativ. Utanför Skara var jag med som ordförande i näringslivet och markerade vårt intresse för motorväg genom att sätta upp en jätteskylt med texten " Gör E20 till motorväg nu". Handelskammaren i Göteborg och lokala politiker deltog aktivt när champagneflaskan öppnades. Det viktigaste argumentet för en motorväg var att underlätta för tung trafik till Göteborgs transoceana hamn. Transporter som kommer från Bergslagen, Finland, Norrland och Stockholmsområdet ska inte behöva passera de krävande backarna i Jönköpingsområdet.
  Det förvånar mig att inte göteborgspolitiker förstår att deras så viktiga hamns status är i fara och att transportbolagen väljer t.ex Rotterdam när det gäller transport över världshaven.
  Men det är naturligtvis våra rikspolitiker som ska bestämma över vårt vägnät.
  Bra att Jan Björklund som första rikspolitiker satt ner foten och förstått hur viktigt det är med motorväg genom Skaraborg för utveckling av landets näringsliv.

  SvaraRadera