tisdag 9 april 2013

FÖRVÅNAD!


F ö r v å n a d . . . . !

Ja, minst sagt förvånad blev jag, då jag i måndagens  SkLT läste vad Företagarna i Skara hade för tankar om den planerade högstadieskolan i kommunen; att skjuta upp, utreda och på så sätt försena. Jag trodde företagarna fortfarande var optimistiska och framsynta personer med förhoppningar om tillväxt och utveckling.

Vilka förväntningar och framtidsvisioner ger man lärare och blivande elever, när man mer eller mindre ”slänger in handduken” vad gäller en nybyggnation och i stället vill ge sig in i en ombyggnadsprocedur av äldre fastigheter med ty åtföljande förseningar och minst sagt svårberäknade ombyggnads- och reparations-kostnader.

Vi måste bryta den negativa trenden i kommunen; det räcker nu:  a) förlusten av SLU som den mest kännbara, men där många krafter i samverkan och den pågående utredningen kanske kan ge ny utveckling, b) den kommande indragningen av servicekontoret för Skattekontor och Försäkringskassa, c) flytten av vuxenpsykiatrin från Vårdcentralen, d) den planerade försäljningen av tre anrika fastigheter.  Listan kan säkert göras längre, men sätt för all del inte dit ett förändrat beslut om att inte bygga högstadieskolan.

Företagarna, om några, borde kunna se många spin-offeffekter i en byggnation och ny skola, kanske till och med värdefulla för deras egna företag.

Bernt Phersson
Skara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar