måndag 22 april 2013

FOLKPARTIET SATSAR PÅ FRAMTIDEN

På kommunfullmäktige den 29 april ska en viktig fråga för Skaras framtid avgöras. Folkpartiet Liberalerna kommer då att rösta för att nu påbörja bygget av en gemensam 7-9-skola på Teglagärdet enligt det vinnande förslaget som kostar 330 miljoner, och att nuvarande Djäkneskolan görs om till nytt kommunkontor där alla kommunens förvaltningar kan samlas. Kommunens tjänstemän har grundligt utrett och kostnadsberäknat detta, och vi resonerar så här.

Först den ekonomiska aspekten. Det blir i längden billigast med detta förslag som kräver störst investering. Över tid, och förutsatt en amortering per år på minst 10 miljoner, är projektet som det nu presenterats det mest ekonomiska. Kan man amortera mer blir priset förstås än lägre.


De andra alternativen att inte göra något eller alternativet med två skolor (i och för sig ej längre ett reellt alternativ men som ändå lever kvar hos många skarabor) och utspridda förvaltningar, blir klart dyrare i längden. Som det är idag hyr kommunen många lokaler externt och det blir på sikt mycket dyrt. Om man räknar med 8 miljoners möjlig besparing per år (en försiktig uppskattning) blir det på 40 år hela 320 miljoner!
Sedan är det den funktionella aspekten. Att alla sitter i en och samma byggnad är bäst både för skolarbetet och för kommunförvaltningarna. Det finns många skäl att föredra en större skola, som rymmer alla elever. Ett av dem är att man ökar effektiviseringen både för lärare, elever och lokalutnyttjande. Pedagogiken fungerar bättre och sammanhållningen inom skolan blir också bättre.
Samma sak gäller kommunens egen administration som idag är mycket utspridd. Vår uppfattning är att vi så långt som möjligt skall effektivisera verksamheters administration. Att fortsätta styra med geografiskt så splittrade verksamheter som idag är att kasta miljoner i sjön – varje år
Slutligen Folkpartiets framtidsvision. Vi är ett framåtsyftande parti – vi menar att man kommer inte framåt om man hela tiden bromsar!  Inför varje beslut måste man identifiera och värdera vilka alternativ som finns. Alternativet ”vill inte” utan någon särskild flagg visar inte på någon lösning.
Vi vill tydligt säga att vi stöder tanken på en ny aktivitetshall på Vilan, men vi menar att det är en separat fråga som inte är färdigutredd och som nu inte får förhala skolbeslutet. Vi tycker att en ny aktivitetshall är viktig både för våra föreningar och för kommunen, men för oss är det uppenbart att skolans planerade integrerade idrottshall inte kan lyftas ut för samordning med aktivitetshallen.
Man kan inte vid samma tillfälle både trycka på bromsen och gasen om man vill komma framåt. Det är i alla fall ineffektivt och kostar mycket resurser både personellt och materiellt. Att nu förhala beslutsprocessen och göra om en kostsam projektering blir tidsödande och dyrt.
Folkpartiet vill satsa på framtiden. Dags att trycka på gasen!


Karl Gustav Bynke, gruppledare FP
Anita Afzelius Alm,  led KS BU (FP)
Jan-Erik Augustsson, ordförande FP 
1 kommentar:

  1. Man får dessutom betänka det faktum att driftkostnaderna blir lägre och att särskild hänsyn till miljö som klimatpåverkan och den fysiska arbetsmiljön har vidtagits.

    Man får en bättre sammanhållning i en enhetlig skola där god undervisning och goda resultat kommer att ge Skaras unga en god skjuts in i framtiden.

    SvaraRadera