fredag 18 oktober 2013

GLOBALT ENERGISCENARIO. Del 4. FÖRNYBAR ENERGISolar Two experimental solar power plant. National Renewable Energy 
Laboratory. Work of the United States Department of Energy - Public 
Domain

Det finns en fristående internationell organisation med 28 medlemsländer som heter International Energy Agency (IEA). Sverige är medlem.  IEA har som målsättning att bl.a. garantera tillgång till energi i medlemsländerna och stimulera en hållbar energipolitik som gagnar den ekonomiska tillväxten och skyddar miljön. IEA har nyligen gett ut en skrift som heter World Energy Outlook som på ett förtjänstfullt sätt försöker skapa en bild av den framtida utvecklingen av tillgång och efterfrågan på energi i världen.
Framtidsutsikterna för de enskilda energigrupperna kommer att publiceras en efter en (kol, olja & naturgas, kärnkraft, el, förnybar energi). Avslutningsvis kommer vattnets betydelse att beskrivas och till sist möjligheterna att nå 2 graders målet.


FÖRNYBAR ENERGI
Att mycket händer i USA framgår också av en artikel i Ny Teknik som berättar om världens största solvärmeverk i Mojaveöknen i Kalifornien som nu börjat producera el. Ivanpah heter anläggningen som täcker en yta på 14 kvadratkilometer. 173 000 speglar koncentrerar solskenet på den ytan till tre torn som är 135 meter höga. Värmen genererar den vattenånga som driver elturbinerna. Projektet väntas kosta 14 miljarder kronor men med tanke på effekten, 392 megawatt och inga driftskostnader förefaller priset inte orimligt. Nu kan man producera el med solens hjälp även med solceller. Priset på dem har sjunkit drastiskt vilket gör att det alternativet kanske blir det dominerande i den framtida utbyggnaden av elproduktion med hjälp av solen. Långsiktigt är det solen som kommer att ersätta kol, olja och gas i världens elproduktion men ingen har preciserat när i tiden detta kan komma att ske.

Det förnybara tar plats i solen

En stabil ökning av vattenkraften och en snabb tillväxt av vind- och solenergi har cementerat den förnybara elens betydelse i den globala energimixen 2035 då en tredjedel av elen förväntas bli förnybar. Solenergin växer snabbast. Biomassa och biobränslen kommer att öka fyrfaldigt utan att inkräkta på utrymmet för livsmedelsproduktionen.

Bengt Lindhé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar