söndag 21 augusti 2016

Miljöförespråkare tänker om – kärnkraften behövs

http://www.nyteknik.se/opinion/fossilfritt-viktigare-an-avvecklad-karnkraft-6778054
Vide Karlsson, Mikael von Knorring och Elias Rosell skriver i en artikel i tidskriften Ny Teknik den 19 augusti att miljörörelsen tänkt om när det gäller inställningen till kärnkraft. Utgångspunkten för omtänkandet är situationen i Tyskland där tjeckiska intressenter nyligen köpte Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet.

I slutet av 1900-talet byggde man 18 kärnkraftverk i Tyskland. År 2000 beslutade man att lägga ner all kärnkraft. År 2010 kom man fram till att många av kärnkraftverken skulle leva 25 år längre än vad man kommit fram till år 2000. Den glädjen varade inte längre än till 2011 då Fukushima gav de gröna vatten på sin kvarn. All kärnkraft skulle vara avvecklad 2022. 

Karlsson, von Knorring och Rosell skriver att Tyskland är en av Europas stora klimatskurkar. Deras koldioxidutsläpp är 40 procent högre än EU-genomsnittet, en siffra som bara har ökat sedan år 2000. Skall Tyskland kunna stänga kolkraft i någon som helst rimlig takt handlar det om att prioritera detta framför att stänga kärnkraft.

Det är helt i linje med FN:s klimatpanel, IPCC. De visar att världen behöver bygga ut sol-, vind- och kärnkraft för att uppvärmningen skall hållas under 1,5 grader.

De ovannämnda författarna menar att miljörörelsen behöver ta ett steg tillbaka för att dra nya, självkritiska slutsatser. Artikeln avslutas med frågan: Är vi beredda att prioritera fossilfrihet som huvudfråga?


Bengt Lindhé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar