söndag 1 maj 2016

NY HRAS MOTORTEKNIK FÖR METANOL

Fortsatt fossilbränning förstör klimatet. Dags göra tvärtom – hämta tillbaka CO2 från luften 
ger oss de C-atomer vi behöver. Dagens fossilekonomi är dessutom ändlig. En METANOL-
KONOMI, där metanol produceras av luftens CO2, havets vatten och solens energi är både 
oändligt uthållig och klimatneutral.


HRAS står för HydrogenRich Alcohol Systems (System för väteanrikad alkohol). Tekniken har utvecklats i Kina. Den innebär att befintliga bensinbilar kan gå på en billig blandning av 70 % metanol och 30 % vatten. En katalysator i bränslesystemet sönderdelar vatten i väte och syre. Energi till sönderdelningen av vatten får man genom att utnyttja avgassystemets värmeförluster.

Kina har i många år satsat på metanol som drivmedel. Metanol utgör nu ca en tiondel av Kinas drivmedelspool. Med den nya HRAS-tekniken förväntas denna metanolekonomi fortsätta sitt segertåg som ersättare för oljebaserad bensin/diesel.

1) Metanol görs idag alltmer storskaligt av i USA nu billig naturgas. Kinesiskt kapital ligger bakom byggandet av nya metanolfabriker i nordvästra USA, där naturgasen istället för att facklas som hittills nu förädlas till metanol och i jättetankers kan skeppas till Kina. Samma sker i sydost, där nya Panama-kanalen likaledes möjliggör ekonomisk tankertransport till Kina.

2) Metanol är ett utmärkt drivmedel i sig själv genom avsevärt bättre förbränningsegenskaper och mindre miljöskadliga emissioner än bensin/diesel. Med den nya HRAS-tekniken förbättras dessa egenskaper ytterligare liksom att prestanda i form av körsträcka förbättras trots att själva metanolen bara har halva bensinens energiinnehåll per liter.

3) Metanols oktantal är 107 jämfört med premium bensinens 91.  Flamhastigheten är högre än bensinens vilket också medför högre effekt. Med 3,7 gånger högre latent förångningsvärme än bensin underlättas motorns kylning. Metanolbrand kan släckas med vatten. Samma egenskap att obegränsat lösa sig i vatten gör metanolen harmlös vid spill i sjön. Likaså är spill på marken harmlöst genom att metanol är mat för mikrober.

4) Exponentiell tillväxt ger dubblad produktion på ca 70 år delat med tillväxtprocenten. Globalt producerades 64 miljoner ton metanol år 2014, en dubbling på 10 år. Produktionen fortsätter öka exponentiellt med ca 10 % per år, vilket innebär ytterligare dubbling på 70/10≈7 år. Med andra ord skulle global metanolproduktion vara uppe i 128 miljoner ton år 2014+7=år 2021, vilket också statistik och prognoser antyder.  Brist på naturgas är inte i sikte, tvärtom tyder allt på att intresset ökar att ersätta fackling med metanolproduktion, så år 2030 kan global metanolproduktion mycket väl vara uppe i 250 miljoner ton.

5) Antag att global trafiksektor år 2030 konsumerar 200 av dessa 250 miljoner ton metanol. Antag vidare att genomsnittet av världens ca 1 miljard bilar då konsumerar 1 ton metanol var, så kan år 2030 var fjärde bil i världen gå på metanol HRAS.

Mr Hu på det kinesiska företaget 2050 Motors Inc, som utvecklat HRAS-tekniken säger: ”Vi är i inledningsskedet av ett paradigmskifte till rent, billigt och outsinligt drivmedel med förbränningsmotorer som har högre verkningsgrad än dieselmotorn, extremt låga emissioner, signifikant lägre kostnader och som gör trafiksektorn oberoende av olja”.

Citatet från Mr Hu är visserligen en spekulation. Men med tanke på att global bilindustri och dito infrastruktur för flytande drivmedel har så enorm omfattning är det föga troligt att detta kan kullkastas av något revolutionerande systembyte på bara några decennier. Sannolikare är att bil och motor gradvis anpassar sig till framtida miljökrav, där den nya HRAS motortekniken för metanol är ett lovande exempel.

Och innan naturgasen tar slut har säkert metanol tillverkad av luftens C-atomer, väte från vatten och energi från solen tagit över, vilket på sikt gör transportsektorn klimatneutral och så gott som fri från fula emissioner.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar