fredag 4 september 2015

TANKA METANOL OCH KÖRA ELBIL

Metanol (CH3OH) har liksom metan (CH4) fyra väteatomer i molekylen, 
men är till skillnad från gasen metan en vätska.
Danska OK och SerEnergy samarbetar i ett projekt under danska energimyndigheten med det enkla konceptet, att lansera metanol genom att utnyttja befintlig infrastruktur för flytande drivmedel. Häromdagen öppnades första metanolmacken på en OK-station i Ålborg. Målet är att metanolen ska användas både av bilar med konventionell förbränningsmotor och av elbilar. De senare får då kompletteras med metanolbränslecell som laddar batterierna under gång (så kallad ”range extender”).

Fel tänkt att köra på gas.
Den komplicerade och jättedyra teknik för både infrastruktur och fordon, som det innebär med vätgas som drivmedel, är orimlig och dessutom farlig. Även metan (biogas och naturgas) kräver för komplicerad och dyr teknik. De miljövinster dessa gasfordon ger uppfylls i lika hög grad med det flytande drivmedlet metanol, om metanolen är framställd av CO2, vatten och fossilfri el, så kallat elektrobränsle.

Gaslobbyn blundar för enklaste kemiska och fysikaliska basfakta och ropar på statliga subventioner för att få ekonomin att gå ihop. Betänk att 1 liter metanol (vätska mellan +65 och –98 oC) innehåller mer väte än 1 liter flytande väte vid –253 oC!

När det gäller metan under vanligtvis 200 bars tryck i en påkostad tank är energiinnehållet bara 21 % av samma volym diesel, medan motsvarande siffra för metanol är 50 % i en enkel och billig tank.

Metanolbränslecell kan bli lyft för elbil
Dyra batterier och ändå liten räckvidd är elbilens ömma punkt. SerEnergy vill ändra på det med range extender (”räckviddsförlängare”) genom att komplettera elbilen med metanoltank och metanolbränslecell.

Metanolbränslecellen gör el, CO2 och vatten av metanolen. Om metanolen då är producerad av infångad CO2, vatten och fossilfri el är det samma miljönytta som den dyra vätgaslösningen, men mycket, mycket enklare och billigare.

Beroende av metanoltankens storlek är det rimligt med en förlängning av körsträckan med en faktor 5 à 8, om batterierna på detta sätt laddas under gång. Det innebär att dagens elbilars genomsnittliga ca 80 km förlängs till 400 à 640 km.

Någon tycker kanske att varför dyra batterier överhuvudtaget, varför inte köra bara på bränsleceller? En vanlig personbil kräver ca 10 kW för konstant hastighet på plan väg, ca 40 kW i normala uppförsbackar, men momentant 60-100 kW vid omkörning eller acceleration in på motorväg.

Bränslecell är bra på den konstanta baskraft, som hela tiden laddar batteriet under gång. Men ett rejält batteri är nödvändigt för att klara de momentana toppbelastningarna. Så de kompletterar varandra och det är både/och som gäller. Än så länge i alla fall.

Elektrobränslet metanols potential ersätta olja
Carbon Recycling International (CRI) på Island skalar nu upp sin produktion av fossilfri metanol, som de kallar Vulcanol. Många andra företag är inne på samma spår att på ett eller annat sätt fånga in luftens CO2 och av dess karbonatomer plus väte från vatten med fossilfri energi göra elektrobränslet metanol.

Det är enkelt sunt förnuft att med ett flytande, fossilfritt drivmedel knyta an till den befintliga infrastruktur, som det tagit över hundra år att bygga upp och som nu finns tillgänglig överallt på planeten.

Om ett par månader hålls det stora klimatmötet COP21 i Paris. Det blir första gången som de besvärliga förhandlingarna om Kyotoprotokollet har en konkret och konstruktiv lösning på klimatfrågan som ersättare för olja i transportsektorn och som inte konkurrerar med livsmedel.


J-G Hemming


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar