lördag 19 september 2015

FORD ÅTERUPPTÄCKER METANOL

Woman Engineer Dr Roberta J Nichols 
1931-2005
Bild från National Academy of Engineering

Redan Ford Model T 1908 kunde gå på bensin alternativt alkohol efter manuell justering av förgasaren. Billig bensin kom emellertid snabbt att helt dominera. Oljechockerna på 1970-talet fick Ford att ta fram ”flexfuel”-tekniken, där en sensor på avgasröret via en ”lambda” automatiskt styr bränsle/luft-blandningen i intaget korrekt. Dåvarande Ford Taurus 3.0L valdes som lämplig första serieproduktion. Sådan kom igång i början på 1990-talet med då billig metanol som alternativt bränsle. Andra bilmärken följde snabbt efter. Dr Roberta J Nichols ledde Fords insats och har äran av denna flexfuel-teknik, som löser ”hönan&ägget”-syndromet, när ett nytt drivmedel ska introduceras på en marknad som har infrastruktur för ett annat flytande drivmedel. Hon fick många utmärkelser för sitt arbete från såväl bil- som miljöhåll.

Bara för någon vecka sedan bekantgjorde Ford Motor Company att man leder ett EUR 3,5 miljoner samarbetsprojekt med andra motortillverkare. Det går ut på att utveckla bilar drivna av metanol eller dess derivat dimetyleter (DME, CH3OCH3) och oximetyleneter (OME1, CH3OCH2OCH3). Metanol och OME1 är vätskor, DME en lättförvätskad gas som bara kräver 5 bar för att bli vätska.

Man väljer metanol som bas beroende på dess många och outsinliga sätt att framställas på: Den kan nu framställas med en enkel kemisk process av naturgas istället för att naturgasen facklas till ingen nytta – ett för dagen enormt energislöseri i världen. Andra råvaror för metanolproduktion är allt som innehåller grundämnet karbon (C) t ex all biomassa och dess avfall. Dessutom och inte minst av luftens CO2 då det nu finns lovande teknik att återta CO2 från luften och förena den med elektrolysväte till metanol. Det är en effektiv kolsänka som motverkar växthuseffekten. Metanol är flexibel också som råvara. T ex gör man de båda nämnda etrarna med en enkel kemisk omvandling av metanol.

Ford Mondeo blir demobil om två år, sedan man under de två första åren koncentrerat sig på motortekniska undersökningar av att använda de två etrarna som dieselersättare.

”Vi måste fortsätta att finna vägar för att möta växande global efterfrågan på flytande lågkarbon drivmedel som är effektivare och har lägre karbonhalt och brinner renare, om vi ska säkerställa långsiktig uthållighet på vår planet”, säger Ralf Thee, projektledare. ”Detta är vårt ambitiösaste projekt hittills och det gläder oss att samarbeta med partners som delar vårt engagemang för innovation”.

DME har högt cetantal (tändvilligheten bättre än fossildieselns). DME-motorn har jämförd med fossildiesel fördelen ha så gott som sotfri förbränning, högre termisk effektivitet, bättre egenskaper vid kallstart, tystare och mjukare gång.

”Ford har fått i uppdrag hjälpa till att utveckla marknaden för alternativa drivmedel, och DME har verkligen prima egenskaper”, säger Werner Willems, professor och teknisk specialist på bränslesystem hos Ford Europa och projektledare för det här initiativet. ”DME ger inte bara den effekt och det vridmoment man önskar av en diesel, utan kan framställas billigt och minska de långsiktiga kostnaderna att ha bil, vilket allt är viktigt för våra kunder.”
Citaten: NGT (Next Generation Transportation)201509-17


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar