tisdag 22 september 2015

STEFAN LÖFVENS MILJÖUTSPEL ILLUSTRERAR HANS BRISTANDE KUNSKAP PÅ OMRÅDET

Den 16 september i år kunde man läsa i tidningarna att stödet till solceller de kommande fyra åren kommer att uppgå till 1,395 miljarder kronor. Man frågar sig då om det verkligen är rimligt att satsa så mycket pengar på solceller för elproduktion.
I dagsläget kommer mindre än en promille av den svenska elen från solkraft. Solcellsforskaren Jan Lindahl beräknar att den statliga satsningen leder till en ökning av elen från solcellerna från mindre än en promille till 0,3 procent eller 3 promille. 

De senaste 12 månaderna producerades 155 TWh i Sverige. Vår totala användning av el uppgick till 135 TWh. Vi har med andra ord i dagsläget ett elöverskott på 20 TWh. Dansken Holger Skjerning har valt ut 1000 danska solcellsanläggningar med fjärravläsning och räknat ut elproduktionen timme för timme uttryckt i MWh (megawattimmar=1000 kWh) för perioden 23 till 30 september 2014.  Resultatet visas nedan. 


Solkraft i Danmark under 8 dagar 2014

Det högsta värdet i perioden registrerades den 27 september klockan 14 då solkraften stod för 8 % av landets ögonblickliga elförbrukning. I medeltal för hela perioden blev det inte mer än 1,5 % av förbrukningen. Det är alltså en stund mitt på dagen vi får en gnutta el från solcellerna. Norr om polcirkeln är det 0,0 % mitt i vintern. Alla nätter är bidraget också 0,0 %.  El från solceller kommer globalt att spela en väsentlig roll framöver men det är från solceller som ligger väsentligt närmre ekvatorn än vad Löfvens solceller kommer att göra. Alltså än en gång. Använd de 1,4 miljarderna till något bättre. 

Nu vill Löfven också satsa på mer vindkraft. Ambitionen är att Sverige skall finansiera 30 TWh ny förnybar el inom ramen för elcertifikatsystemet till 2020 jämfört med 2002. Elcertifikatsystemet innebär att producenter av s.k. förnybar el får högre ersättning för varje producerad kilowattimme. Den kostnaden slås sen ut på all den el som vi konsumenter köper. Förra hösten var påslaget 30 öre och det betydde en kostnadsökning på något mer än 5 öre per kWh för oss vanliga konsumenter. 

Nu skall det bli mer av den varan.  Den vindkraft vi har producerade de senaste 12 månaderna 15 TWh el av totalt 155 eller knappt 10 % av det totala. Vi hade haft överskott på el det gångna året även om vi inte haft någon vindkraftel alls. Mer vindkraftel betyder lägre elpris. Detta i sin tur ledde till att det under första halvåret 2015 inte byggdes ett enda nytt vindkraftverk.

En dansk studie har visat att det under 1000 timmar (42 dagar under 2014) blåste så lite att det knappt producerades någon vindkraft alls. Under samma 42 dagar var det också stiltje i Tyskland, Belgien, Frankrike, Spanien, Storbritannien och Irland. Ett sammankopplat Europeiskt nät löser med andra ord inte vindkraftens opålitlighet.

Med solkraft och vindkraft måste vi parallellt ha en kapacitet att producera el som räcker till hela landets konsumtion när solen gått ned eller i moln och när det inte blåser. När det blåser och solen skiner reduceras produktionen från dessa källor med åtföljande reducerad lönsamhet. Utöver det betyder utbyggnaden av sol och el också en stark utökning av kostnaderna för elnätet. Är det någon som noterat de ökande nätkostnaderna på sistone som vi bara sett början av.

Den enda effekten av sol och vind för elproduktion är ökade kostnader för samhället och ett förfulat landskap.


Bengt Lindhé 
_________________________________________________ 
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-16680

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar