söndag 23 augusti 2015

ÖKAT INTRESSE FÖR METANOLEKONOMI

Metanol CH3OH. Bild Wikipedia

I november ifjol berättade jag om 2014 års fyra stora konferenser i världen, som alla pekade mot en gryende metanolekonomi (I år har världen fattat, CO2 skall gå runt).

I höst tilldrar sig två stora evenemang på samma tema, ett nationellt och ett på EU-nivå.

Den 11 sept Workshop i Malmö råvaror, produktion, distribution, motorteknologi och applikationer.

Enligt inbjudan söks svar på frågor som:
*Vad händer, vad är planerat i metanol-Sverige (EU) idag?
*Vad ska hända för att metanol ska fungera som en energibärare som kan lämna ett betydande bidrag till uppnåendet av 2030/2050-målen?
*Hur kan kostnadsbilden för metanol påverkas i de olika leden?
*Hur bör ett system för hela metanol-värdekedjan utformas för att nå högsta möjliga kostnadseffektivitet?
*Vilket intresse finns för medverkan i kommande projekt /konsortier på området?

Den 13-14 okt Methanol Policy Forum i Bryssel – globalt ökad efterfrågan på metanol drivs främst som ersättning för olja. Många regeringar världen runt har insett fördelarna med metanol som ett alternativt drivmedel som brinner rent.

Bland föredragshållare märks:
Greg Dolan, Methanol Institute, USA.
G K Surya Prakash, Loker Hydrocarb. Res. Inst., USA
Rebecca Boudreaux, Oberon Fuels, USA.
Jamie Turner, University of Bath, England.
K-C Tran, Carbon Recycling International, Island.
Bengt Ramne, ScandiNAOS AB, Sverige.

Med tanke på klimatförhandlingarna i Paris i slutet av året (COP21) kommer man vid detta evenemang att diskutera metanols potential att bidra inom följande områden:
*Reduktion och användning av CO2
*Lagring av intermittent tillförd energi (t ex sol&vind)
*Förbättrad luftkvalitet
*Ökad tillgång på förnybar energi
*Minskad energiimport
*Ökad takt i återindustrialisering och nya jobb


J-G Hemming  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar