söndag 7 juni 2015

SOLKRAFT, NÅGOT FÖR OSS?


Solkraft, foto från supermiljobloggen.se
Nedanstående uppgifter är hämtade från en artikel i skriften Ren Energi NR 141 Maj 2015 som skrivits av dansken Holger Skjerning. Företaget Energinet.dk har valt ut 1000 representativa solcellsanläggningar med fjärravläsning. Med hjälp av resultaten från dessa har man räknat ut elproduktionen timme för timme uttryckt i MWh (megawattimmar=1000 kWh) för perioden 23 till 30 september 2014. Talen på x-axeln anger aktuella datum. Att det inte blir någon el på natten var kanske väntat. Det högsta värdet i perioden registrerades den 27 september klockan 14 då solkraften stod för 8 % av landets ögonblickliga elförbrukning. I medeltal för hela perioden blev det emellertid inte mer än 1,5 % av förbrukningen.
Jämfört med vindkraften är solkraften under dagar med fint väder ganska förutsägbar som kan vara värdefullt för det danska Energinet (motsvarigheten till Svenska Kraftnät) som sörjer för det finns el i ledningarna dygnet runt året om.Bilden nedan är hämtad från boken ”Vindkraften – är den värd sitt pris” av undertecknad och Göran Holm som kom ut för några år sedan. Bilden illustrerar den svenska kraftbalansen 5 – 10 januari 2010.Det är mellan 8 och 17 som vi har den största förbrukningen av el. men även på kvällar och nätter behövs det el. Det understa gula fältet visar bidraget från kärnkraften som är konstant över tiden. Det går inte att på kort varsel variera effekten från det hållet. Det andra fältet nerifrån illustrerar tillgången från värmekraftverken som spelar en allt större roll men även det bidraget är konstant över tiden. Det breda blå fältet illustrerat bidraget från vattenkraften som kan regleras helt utifrån behovet av el minut för minut. Det röda fältet längst uppe illustrerar importen. År 2010 spelade vindkraften en underordnad roll. I dag är vindkraftens roll avsevärt större. I dag har vi överskott av el varför även det röda översta fältet ser annorlunda ut i dag. Det informationsvärde bilden har i dag gäller efterfrågan timme för timme som sannolikt ser ut å samma sätt nu. Det andra informationsvärdet ligger i vattenkraftens roll som regulator. Tack vare den produceras i varje ögonblick precis så mycket el som vi behöver just då.
Tillbaks till bilden på solkraftens bidrag. Finns det anledning att stimulera just den sortens el?


Bengt Lindhé
__________________________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-16680

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar