söndag 31 maj 2015

LAGRING AV EL LÖSER PROBLEMET ATT SOL- & VINDKRAFT FALLERAR UNDER NATT RESP STILTJE

Metanol kan användas till framställning av många produkter.
Källa: Wikipedia
Bengt Lindhé visar (föregående bloggartikel Europeisk vindkraft) med hänvisning till Kaj Mieritz’ artikel (Ren Energi nr 141, maj 2015), att rubrikens problem inte löses genom att elförbindelserna mellan EUs länder byggs ut. Eller som den australiensiske forskaren E Mearns drastiskt sagt: ”Hur tänker man i EU? − Bygga ledningsnät för att transportera runt el som inte finns är lönlöst!”.

Liksom vatten uppdämt i ett högt beläget magasin är energilagring i form av lägesenergi, så är väte producerat genom elektrolys av vatten energilagring i form av kemisk energi. Nu är väte, universums minsta molekyl, så besvärlig att hantera, lagra och transportera, att väte i praktiken bara produceras där det ska användas.

Ett suveränt sätt att kringgå vätgasens besvärligheter är samlokalisering av väteproduktion från vatten med infångning av CO2 från luft och producera metanol av CO2 och väte. Man slår då två flugor i en smäll och får rundgång på atmosfärens kol och kan använda annars strandad sol- & vindel till elektrolysen.

Lagrar man el i form av metanol på detta sätt kan denna metanol sedan driva turbiner vars generatorer producerar el som ersätter den el som faller bort när sol inte lyser och vind inte blåser.

Handlingsfriheten är stor då denna lagrade el i form av metanol kan användas även till så mycket annat: Drivmedel; Råvara för kemisk industri som av metanol kan producera alla de kolväten vi idag får från fossilen; Användas i vattenreningsverk för att gynna denitrifikationsbakterier som återför kväve till luften istället för att kvävet hamnar i vattendragen; Ja man kan till och med producera livsmedel i form av encellsprotein av metanol.

Konceptet metanolproduktion av CO2, vatten och förnybar el tillämpas redan industriellt på många håll. Luft, vatten, sol & vind finns överallt på planeten. George Olah, den världsberömde kolkemisten står bakom visionen att en sådan metanolekonomi på sikt kan befria mänskligheten från beroendet av kol & olja. Istället för alla miljömässiga avigsidor med de fossila energislagen kan vi så småningom få tillbaka den förindustriella tidens stabila halt av CO2 i luften.

Olah och hans team på Loker Hydrocarbon Institute vid University of Southern California har sedan han fick Nobelpris i kemi 1994 konsekvent arbetat med denna metanolekonomi. Det har på tjugo år resulterat i ca 50 betydande vetenskapliga rapporter på området och ungefär lika många viktiga patent. För att inte tala om  monografin Beyond Oil and Gas: The Methanol Economy. Den är översatt till kinesiska, svenska, ungerska och japanska. En tredje uppdaterad utgåva är under förberedelse. Det är inte en kemibok utan snarare en energibok som vill informera en upplyst och intresserad allmänhet varför vi måste ställa om vårt energisystem.

Tack vare Olah och medarbetare är metanolkemi nu en mogen gren av kolkemi. Det är dags för storskalig industriell tillämpning samtidigt som världen på COP 21 i Paris i december har fått en välkommen verkstad som alternativ till särintressenas prat.

Naturligtvis kommer den kolossalt mäktiga fossil-lobbyn att streta emot och fördröja. Men den cirkulära antropogena kolcykel som härmar naturens fotosyntes kommer till sist att vinna över den linjära skadliga fossilekonomin.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar