söndag 14 juni 2015

DE FYRA RYTTARNA OCH BIODRIVMEDLENS APOKALYPS

Foto hämtat från www.gamereactor.se
ACS’ (American Chemical Society) stora möte i Denver, Colorado den 22-26 mars 2015 på tema“Chemistry of Natural Resources” inleddes av bland andra Professor Paul Bryan. Han talade om övertron på biodrivmedel på ett sätt som kan vara en nyttig tankeställare i svensk energidebatt om alternativa drivmedel.

Rubrik på Bryan’s presentation är en fyndig metafor: Four Horsemen of the Biofuels Apocalypse: Sustainability, Technology, Profitability, Politics.


Uthållighet
Räknar man om alla till biodrivmedel lämpade livsmedelsgrödor, som nu produceras på jorden, räcker de bara till att ersätta 40 % dagens oljeproduktion.
En annan chockerande jämförelse: All världens biodrivmedel som för närvarande produceras av livsmedelsgrödor ersätter fossila drivmedel för bara tre dagars behov per år.
Slutsatsen måste bli att frågan om drivmedel istället för livsmedel bara har ett svar: Nej! Ekvationen går helt enkelt inte ihop, när så många i världen redan svälter och befolkningsökningen fortsätter.
Uppodling av nu outnyttjade marker är heller ingen lösning. Det exponerar sådana markers undangömda förråd av grundämnet kol för luft, ljus och mikrober och leder till stora emissioner av CO2 i bästa fall ett decennium, i värsta fall ett sekel.

Teknologi
Det är ett allvarligt fel att räkna energiinnehåll i biomassa utan att beakta dess låga energidensitet. Betänk vilka konsekvenser det får att lastbilar med långa släp 24 timmar/dygn, 7 dagar/vecka, 52 veckor/år måste ut på ofta långväga transport till stora, centrala fabriker.
Var finns förresten dessa fabriker som det talats om i åratal och som ska göra biodrivmedel av cellulosa som inte konkurrerar med livsmedel? Entusiasmen för denna teknologi har varit överdriven.

Lönsamhet
Allt kokar ner till att det måste vara lönsamt. Lönsamhet=(R-C)/I
R=intäkt; C=kostnad; I=investering
För olja är R-C enorm; För biodrivmedel liten. Till detta kommer att teknologin för oljans utvinning och raffinering är mogen in i minsta detalj, medan framställning av biodrivmedel fortfarande är i ”krypåldern”.
En allvarlig orsak till att R-C är så gynnsam för olja är att olja fortfarande slipper betala alla de kostnader den ställer till med ifråga om emissioner och miljö.

Politik
Politiker ignorerar ofta vetenskap både direkt men även hycklat. Det behövs faktiskt utbildning av politiker i grundläggande kunskaper i energins kemi och fysik. Partipolitik går ofta på tvärs mot regering. Korta cykler på 2, 4 eller 6 år mellan val leder till kortsiktig populism istället för ett ställningstagande som ska hålla långsiktigt. Kanske värst av allt att bioenergi inbjuder till förödande käbbel.

Paul Bryan avslutar ändå optimistiskt
Biomassa är otillräcklig som drivmedel och kan aldrig konkurrera med olja billigare än $100/fat. Utsikterna är ljusa för så mycket annat värdefullt som bioraffinaderier skulle kunna producera av biomasseavfall, som inte konkurrerar med livsmedel. Transportsektorns omställning bort från olja kan ske med fossilfri el både direkt med elfordon och indirekt med ”elektrobränslen” där väte från sönderdelning av vatten får hydrera infångad CO2 till metanol som med sina derivat sedan kan ersätta alla de kolväten vi hittills fått från fossilen.

J-G HemmingInga kommentarer:

Skicka en kommentar