onsdag 24 juni 2015

INTRESSANT STATISTIK OM VÅR KÄRNKRAFT


Kärnkraft i vår omvärld heter ett nyhetsbrev som kommer ut med fyra nummer per år och beskriver aktuella kärnkrafthändelser, både i närområdet och på den internationella arenan. Den skrivs på uppdrag av Energiforsk med Joachim Thorn och Björn Cedervall, Vattenfall, som redaktörer. I det aktuella numret redovisas bl.a. tre nyheter som det finns anledning att ta del av.

Den första handlar om kärnkraften i Japan. Fukushimakatastrofen 2011 ledde till att samtliga kärnkraftreaktorer i Japan (ca 50 i läget när det begav sig) stängdes av. Fem reaktorblock skall stängas av men det finns 43 reaktorer som potentiellt kan återstartas. För de två som ligger längst framme tidsmässigt beräknas den första kunna startas i augusti och den andra i oktober.

Den andra nyheten var en sammanställning av skatter och avgifter för kärnkraften för länder i Europa. Så här ser den ut.


Land
Avgifter och skatter på kärnkraft (öre/kWh, cirkavärden)
Kommentar
Belgien
4,6
Total avgift
England
5,5
Klimatförändringsskatt
Finland
1,9
Fastighetsskatt + Kärnavfallsfond
Frankrike
0,95
Tillkommer gör effekt-skatt. Motsvarar ungefär 0,4 öre/kWh för en 1000 MWel reaktor
Sverige
11,0
Alla skatter och avgifter på kärnkraft före effektskattehöjningen 2015, som medför
ytterligare 1 öre i total skatt och avgiftskostnad för kärnkraft
Rumänien
1,9
Täcker kärnavfallshanterings-
kostnaden
Tyskland
13,0
Total avgift                                     


Sverige toppar som väntat listan med bred marginal tillsammans med Tyskland som har beslut om att lägga ner all kärnkraft före 2022. Dagens (23 juni 2015) rapport om att fyra av våra 10 kärnkraftverk skall stängas av de närmaste åren får med det åtminstone en del av sin förklaring.

Vi som anser att en utbyggnad av kärnkraften i världen är en förutsättning om världen skall lyckas reducera koldioxidutsläppen så mycket att vi slipper en höjning av jordens medeltemperatur på mer än 2 grader är naturligtvis nyfikna på vad som händer i världen totalt sett. 

Den tredje intressanta uppgiften i nyhetsbrevet var en sammanställning av antalet reaktorer i världen, i drift, under konstruktion, startade och permanent avställda under 2015 (maj 2015).
Bengt Lindhé
   

Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-16680

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar