fredag 27 mars 2015

KÅBERGER TILL VATTENFALLS STYRELSE

Tomas Kåberger, professor på Chalmers tekniska högskolawww.svt.seEn tidningsnotis berättar att Tomas Kåberger föreslagits som styrelsemedlem i Vattenfall. Under tre år var han  generaldirektör för Energimyndigheten. Under den perioden var det i stort sett bara vindkraft man kunde läsa om i myndighetens skrifter. Han har skrivit mycket om Fukushima men han har aldrig talat om att ingen japan har dött av strålskador som en följd av kärnkrafthaveriet där, som man har kunnat läsa om i officiella FN-rapporter.

Kåbergers verksamheter som energisekreterare i Naturskyddsföreningen och hans ordförandeskap i Vindenergi Väst AB må förklara hans ensidiga förkärlek för vindkraft. Kåberger får självklart tycka vad han vill om vindkraft och kärnkraft men man undrar förstås hur han kommer att påverka Vattenfalls verksamhet. Blir det snabbstopp i Forsmark och Ringhals?


Bengt Lindhé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar