fredag 3 april 2015

METANOLDRIVEN FÄRJA I TRAFIK


Genom att lägga till en syreatom till LNG (flytande naturgas)
bildas metanol, som är enklare att hantera och som inte har de 
läckageproblem som metan har.


Den 26 mars gick Stena Germanica i trafik igen från Kiel till Göteborg efter ombyggnaden till metanoldrift. Jungfrufärden uppmärksammades i båda hamnarna som sig bör med tal av prominenta personer.

I Kiel talade Dan Sten Olsson (Stenas ägare),  Karmenu Vella (EU-kommissionen), Reinhard Meyer (Schleswig-Holsteins näringsminister), Ulf Kämpfer (Kiels borgmästare) och Björn Ullbro (Wärtsilä, som står för fartygets metanoldiesel).

I Göteborg talade Carl-Johan Hagman (Stena Lines VD), Ann-Catrine Zetterdahl (Sjöfartsverkets GD), Lisa Emilia Svensson (Miljödepartementet) och Pierepaolo Barbone (Wärtsilä).

Själva ombyggnaden ägde rum på Remontova-varvet i Gdansk under slutet av januari-början av mars. Motortekniken är Wärtsiläs dualfuel – metanol står för 95 %, medan MGO (Marine Gas Oil motsvarande vanlig eldningsolja) står för 5 % av energin eftersom metanol inte kompressionständer.

Metanol istället för HMO (Heavy Marine Oil, tjockolja som metanol nu ersätter) minskar utsläpp av svavel (SOx) med ca 99 %, kväve (NOx) med 60 %, sot och partiklar (PM) med 95 % och CO2 med 25 %. Det är ungefär samma nivåer som för LNG (Liquefied Natural Gas, flytande naturgas).

Alternativen LNG och metanol är alltså ungefär jämbördiga ifråga om renare avgaser. Men metanol som vätska är mycket enklare och billigare att hantera i såväl infrastruktur som ombord. Vidare är LNGs läckage av metan ett stort problem i hela dess hanteringskedja.

Landtrafikens framtida omställning till drivmedel med renare avgaser har mycket att lära av att sjöfarten nu går före och visar facit.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar