fredag 27 mars 2015

METANOL I P1 25 mars 2015 12:10


Satellit-bild som visar att fackling av naturgas vid Bakken-oljefälten i North Dakota lyser upp natten i stil med miljonstäderna Minneapolis och Chicago. Olahs bi-reforming of methane gör det möjligt att av all denna naturgas, som bokstavligt talat går upp i rök, istället producera metanol, där var fjärde kolatom kommer av recirkulerad CO2 (se textens fjärde stycke).

Vetandets värld i P1 den 25/3 kl 1210: Metanol ännu en bit i bränslepusslet: Man får vara glad att metanol äntligen tagits till heders och överhuvudtaget får vara med i energidebatten. Hittills har Vetandets värld bara hackat på metanols negativa sidor att vara giftig, korrosiv och ha lågt energiinnehåll och därmed avfört den från agendan.

Den uppmärksamme lyssnaren kunde snappa upp högintressanta framsteg ifråga om marin metanoldiesel. Wärtsilä har en dual-fuel-lösning (95 % metanol och 5 % regulardiesel) på fyrtakts fartygsdiesel. Stora  Stena Germanica är ombyggd enligt detta koncept och begår snart sin jungfrutur på sträckan Göteborg-Kiel. MAN har motsvarande koncept på sin tvåtakts fartygsdiesel och har redan i order flera tankers till Methanex, världens största distributör av metanol. Dessa tankers kommer alltså att både frakta och drivas av metanol.

Dessa genombrott för metanol i sjöfarten kommer med all sannolikhet att spilla över på landsidan. Det är här Lunds Universitets förnämliga motorlabb kommer in i bilden. Man kör där högintressanta försök med metanoldiesel med överraskande resultat att ca 10 % vatteninnehåll inte är något hinder utan tvärtom positivt. Det innebär att man i metanolproduktion för drivmedel skulle kunna slippa det sista dyra destillationssteget och inte bara få billigare utan bättre drivmedel med ”råmetanol”.

Som vanligt hänger vetenskapsjournalister förutfattat upp sig på att metanol som görs av nu billig naturgas har fossilt ursprung. De har då missat det stora genombrott i metanol av naturgas som George Olah kallar bi-reforming, där infångad koldioxid ingår och står för var fjärde kolatom i producerad metanol: 3CH4+2H2O+CO2--->4CH3OH.

På Island finns sedan 2011 en kommersiell fabrik, som hydrerar koldioxid med väte direkt enligt: CO2+3H2--->CH3OH+H2O. De enda råvaror som behövs förutom CO2 är vatten och billig (fossilfri) el. Mycket intressant med dagens låga elpriser.

Att metanolens kolatomer kommer från infångad koldioxid istället för från biomassa kan verkligen vara äkta fossilfritt. Däremot är det allt annat än fossilfritt när de kommer från biomassa. Så som vi idag bedriver både jord- och skogsbruk ligger ”floder” av fossil bakom biomassan i form av drivmedel, växtnärings- och växtskyddsmedel, all fossil energiinsats för maskinernas underhåll och förnyelse från gruva – järn- och stålverk – maskinfabrik – alla transporter. Till detta kommer all den CO2 som emitteras genom jordbearbetning på åker och markberedning i skog, särskilt från organogena jordar.

Det lutar alltmer åt att biodrivmedel är en grön bubbla. Det är CCR, Carbon Capture and Recycling som är en äkta lösning att tackla både framtida drivmedel och klimatproblem.

Biomassan behövs till föda, foder, fiber, timmer och mycket, mycket annat utan att vi slösaktigt ska förgasa den till syntesgas och drivmedel för att fylla det slukhål det är att ersätta 50 à 60 miljoner fat olja om dagen i global transportsektor.

Det är inte OK att vår public service SR i sina Vetandets värld -program om energi och klimat missat att informera om The George Olah Carbon Dioxide to Renewable Methanol Plant på Island. I programmet påstås att någon helt fossilfri produktion av metanol inte finns i kommersiell drift. Detta är fel. På Island finns som sagt en anläggning sedan flera år och som redan byggts ut i kommersiell skala. http://www.carbonrecycling.is/

J-G Hemming


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar