söndag 1 mars 2015

COP21 PARIS: PROBLEMET ÄR LÖSNINGEN

https://www.youtube.com/watch?v=EdeE-8SZMXQ
Med en Catos envishet upprepar jag: ”Lösningen på CO2 -problemet är CO2 -recycling”. Inte bara genom fotosyntesens biomassa utan, faktiskt mycket effektivare, genom direkt CO2 -avskiljning från luften följd av en enkel kemisk reaktion, där CO2 förenas med väte till metanol.

Kommer vätet från sönderdelning av vatten med hjälp av intermittent offgrid sol- och vindkraft, så är sådan metanol en äkta kolsänka, om metanolen lagras. Själva metanolsyntesen är exoterm (avger värme). Hela kruxet med metanol av CO2 och vatten ligger på det energiintensiva lösgörandet av väte ur vatten. Energiinsatsen för CO2 -avskiljningen från luften är med senaste teknik försumbar. Används sådan metanol som bränsle är den klimatneutral.

Biomassa från dagens helmekaniserade jord- och skogsbruk är ingen kolsänka – tvärtom. Det finns många ärliga livscykelanalyser som visar, att biodrivmedlen kostar mer i fossil energi att framställa än vad deras energiinnehåll representerar.

Transportsektorn är den enskilt största CO2 -utsläpparen och fortsätter öka. Det är viktigt konstatera detta faktum, att biodrivmedel inte löser problemet, men att ”CO2 -recycling-metanol” gör det. Holger Skjerning på Ren Energi säger till och med: ”Den grönne boble – farligere end dotcom boblen”. Jämförelse ”CO2 -recycling-metanol” vs biodrivmedel visar ytterligare fördelar för förstnämnda:

1).”CO2 -recycling-metanol” är inte i konflikt med mat och virke.

2)Biomasseavfallets energipotential är i huvudsak redan intecknat. De som hävdar motsatsen har glömt den viktiga del av avfallet som måste återföras till åker- och skogsmark för bördighetens och mullhaltens långsiktiga bevarande.

3)För en metanolfabrik på konceptet förgasning av biomassa utgörs ca 60 % av byggnadskostnaden av utrustning för syntesgasens rening och stökiometriska justering. Även här behövs tillskott av extern vätgas. En metanolfabrik på konceptet ”CO2 -recycling-metanol” är i stort sett förenklad till bara reaktor och destillationstorn.

4)En metanolfabrik på konceptet förgasning av biomassa löper stor risk råka ut för tjärbildning och stopp i sitt komplicerade rör- och ventilsystem.

5)Egentligen borde man skriva ”CO2 -recycling-metanol/DME” för att markera att lösningen även innebär metanols derivat DME, en framtida dieselersättare.


J-G Hemming         

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar