söndag 1 mars 2015

STORMSTYRKA I VINDKRAFTDEBATTEN

Här kommer kommentaren till föregående inlägg, som tar upp Lotta Grönings artikel i Second Opinion: http://www.second-opinion.se/energi/view/2947#


Second Opinion heter en blogg som är sponsrad av branchorganisationen Svensk Energi. I dagarna har det rasat en intensiv debatt på den bloggen (http://www.second-opinion.se/energi/) mellan Charlotte Unger som är Vd för Svensk Vindenergi och Lotta Gröning, som är journalist, debattör och historiker.
Lotta Grönings rubrik lyder ” Vi måste fråga oss om storsatsningen på vindkraft är rätt satsade pengar”. Charlotte Unger tyckte helt enkelt att ”Gröning har fel om vindkraften”.

Låt oss börja med lite fakta. Ända sedan slutet av 1980-talet har den årliga svenska elkonsumtionen legat mellan 135 och 150 TWh (Terawattimmar). Fjolårets förbrukning blev 135 TWh som är den lägsta nivån sedan 1986. En delförklaring är vädret. 2014 blev ett rekordvarmt år med den högsta medeltemperaturen som SMHI hittills registrerat. En annan delförklaring är att industrins elförbrukning sjönk med fyra procent. Produktionen blev 151 TWh som resulterade i en export av el på 15,6 TWh som är den näst högsta någonsin.

Mest el kom som vanligt från vattenkraften (64 TWh) och kärnkraften (62 TWh). Fjolårets bubblare var vindkraften som ökade till 11,5 TWh som utgjorde 8 procent av den totala elproduktionen. Vindkraften har en nackdel som bas för den svenska elförsörjningen. Vi vill att lampan lyser varje gång vi vrider på strömbrytaren. Dessvärre blir det ingen vindkraft när det inte blåser. Svenska Kraftnät använder ett begrepp som man kallar effektvärde och det är den garanterade effekten under 90 procent av årets timmar. Systemoperatörerna i Norden använder generellt siffran 6 procent av den totalt anlagda effekten som mått på vindkraftens effektvärde.  I Svenska Kraftnäts scenarion för kommande vintrar spelar därför vindkraften blott en underordnad roll.

Vattenkraften fungerar som reglerkraft som kopplas in när vindkraften går mot noll. Enligt Kungl. Vetenskapsakademien räcker vattenkraften till enbart för en volym på 10 TWh vindkraft. Som framgår av uppgifterna ovan är den gränsen redan passerad.

Mot bakgrund av ovan refererade fakta är det uppenbart att Lotta Grönings fråga är välmotiverad. Utrymmet tillåter inte ett komplett referat av Lotta Grönings argument och Charlotte Ungers motargument. Den här artikeln avslutas med en uppgift i Lotta Grönings artikel som är mycket lite känd. Den gångna vintern har grundpriset på el legat kring 30 öre. Det är vad vattenkraftproducenterna får. Kärnkraftproducenterna betalar en skatt på ca 5 öre som ingen annan betalar. Dom har mao fått ca 25 öre. Vindkraftproducenterna har utöver de 30 örena fått knappt 20 öre i s.k. elcertifikat eller med andra ord ca 50 öre eller dubbelt upp mot det som kärnkraftproducenterna får. I det pris som vi vanliga konsumenter betalar ingår en energiskatt på 29,4 öre per kWh plus moms. Kommuner och fastighetsbolag som producerar sin egen vindkraft slipper betala den skatten. Det var en uppgift i Lotta Grönings artikel som jag inte var helt på det klara med tidigare och som förklarar den ovan redovisade ökningen av vindkraftvolymen. 50 öre täcker inte kostnaderna för vindkraftproduktionen men för kommuner och fastighetsbolag är det en god affär när dom slipper energiskatten plus moms.
Regeringen planerar för en höjning av elcertifikaten för att på det sättet stimulera till en fortsatt utbyggnad av vindkraften. Lotta Gröning är inte den enda som ifrågasätter detta initiativ från MP.
Utrymmet tillåter inte en redovisning av övriga argument i den livliga debatten. De argumenten går att läsa på www.second-opinion.se/energi/.

Bengt Lindhé


Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-16680

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar