lördag 22 november 2014

MÅNGA KONCEPT – SAMMA GRUNDTANKE: CO2 SKA GÅ RUNT
MaverickSynfuels beskriver sitt koncept som ett hjul med nav och ekrar. Råvaror till metanolproduktionen finns i de gröna ekerändarna. Lokalt och småskaligt omvandlas där biomassa, infångad CO2, små naturgaskällor som annars facklas osv till rå metanol. I fabriken i det bruna navet destilleras ren metanol fram och distribueras, eventuellt efter omvandling till syntetisk bensin/diesel, syntetiskt jetbränsle, plaster, färger, syntetfibrer, isoleringsmaterial, läkemedel mm ut i blå befintlig infrastruktur.    


USA och Kina, världens två stora utsläppare av växthusgaser, har hittills gjort Kyoto-protokollet verkningslöst genom att vid alla COP (Conference Of the Parties) -möten vägra bindande utfästelser. Efter senaste IPCC-rapport har man tagit sig samman och fattar hur risigt planeten ligger till. Vid G20-mötet i Brisbane utfäste sig Kina att inte öka sina emissioner efter 2030. USA lovade minska sina med 25-30 % (räknat från 2005 års nivå) till 2025.

Naturligtvis har upprepade extrema både tork- och regnväder, orkaner och tyfoner som drabbat båda jättestaterna bidragit till insikten att kol&olje-bränningen måste minska. Usel och hälsofarlig luftkvalitet, särskilt i Kinas men även i USAs megastäder gör sig alltmer kännbar. Som alltid kokar summan av kardemumman ner till ren och skär ekonomi. Det är uppenbart att de ”billiga” fossilen kol&olja är allt annat än billiga när de dyra efterräkningarna gör sig påminta.

Samtidigt ökar förståelsen att solenergins årliga biomasseproduktion inte på långt när kan ersätta det skafferi av hundratals miljoner års, i jordskorpan inlagrade solenergi i form av kol&olja, som vi slösat och fortsätter slösa bort i rasande takt. Som väl är finns naturgasen, så gott som ren metan, det enklaste kolvätet CH4 med bara en kolatom och fyra väteatomer i molekylen. Rätt hanterad ska den absolut inte klumpas ihop med kol&olja bara för att den också är fossil. Naturgasboomen kommer i själva verket i grevens tid för att världen med dess hjälp ska börja avslutningen på sin skadliga kol&olje-dominerade energiförsörjning. Tids nog kan naturgasen fasas ut i takt med att den industri hinner byggas upp, som ska ersätta den fossila eran med CO2 som går runt industriellt med hjälp av solens generösa energi.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar