fredag 14 november 2014

DEN DYRA VINDKRAFTENS TILLFÖRLITLIGHET, 6 %

Jan Sandström anger i en artikel i SkLT den 13 november att vindkraften levererar el 90 procent av tiden. Det är i och för sig riktigt men den levererar inte med full effekt hela den tiden. I min bok ”Vindkraften är den värd sitt pris?” har jag på sidan 23 en bild som illustrerar hur vindkraftverkens produktion hoppade från noll till hundra under årets 8760 timmar år 2009. Den maximala vindkraftproduktionen var under en timme drygt 1000 MW (megawatt) men produktionen översteg värdet 800 MW bara under 200 av årets 8760 timmar. När Svenska Kraftnät och övriga systemoperatörer i Norden planerar för respektive länders elproduktion räknar man inte med att vindkraften levererar mer än 6 % av den maximala effekten under 90 % av årets timmar. Man kallar detta för effektvärde, som med andra ord är den garanterade effekten. I Svenska Kraftnäts rapport till Näringsdepartementet om kraftbalansen på den svenska elmarknaden 2010/2011 angav man att 1720 vindkraftverk som vi då hade i Sverige inte kunde garantera mer än 0,4 % av vårt effektbehov vid en given tidpunkt. I dagsläget har vi det dubbla antalet vindkraftverk och det innebär att dessa kan garantera 1 % av vårt elbehov vid en given tidpunkt. Skulle vi leva enbart med vindkraft skulle vi med andra ord behöva 300 000 vindkraftverk.

Vi har i Sverige i dag 10 kärnkraftverk. 2013 var kärnkraften det kraftslag som producerade mest el med 63,6 TWh (terawattimmar) eller 43 % av totalt producerad el. Den gångna vintern var producentpriset ca 30 öre per kWh (kilowattimme) och det var vad vattenkraftproducenterna fick. Kärnkraftproducenterna fick betala 5 öre per kWh som ingen annan betalade. De fick med andra ord 25 öre per kWh. Vindkraftproducenterna fick utöver de 30 örena 20 öre i s.k. elcertifikat eller totalt 50 öre. Dubbelt upp mot kärnkraftproducenterna.  Kostnaden för elcertifikaten får vi alla bidra till med ett påslag på elpriset. Mot den bakgrunden är det lite märkligt att kärnkraften kallas dyr. Ovanpå detta vill vår nuvarande regering lägga ännu mer skatt på kärnkraftelen. Man hoppas ju att Jan Sandström och Åsa Romson vet hur vi skall få el kalla vinterdagar när vi lagt ner kärnkraften.

Det har hänt något mycket glädjande de senaste dagarna. FNs klimatpanel IPCC har vid sin senaste sammankomst rekommenderat kärnkraft som ett verksamt inslag för att förhindra en klimatkatastrof i världen.


Bengt Lindhé
___________________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar