söndag 23 november 2014

MYTEN OM EKOLOGISK LIVSMEDELSPRODUKTION


Bild publicerad i Smålandsnytt 24 april 2014 
"Brist på ekologiska ägg"
Den 16 november publicerade SvD en artikel med rubriken ”Ekologisk odling – vägen till svält” av ultunaforskarna Holger Kirchmann, Lars Bergström, Thomas Kätterer och Rune Andersson. Artikeln var en sammanfattning av boken ”Den ekologiska drömmen – myter och sanningar om ekologisk odling.”

Dagens ekologiska lantbruk omfattar 15 % av åkermarken. Ekologisk odling utesluter mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel. I den allmänna debatten odlas tesen att ekologiskt odlade produkter är nyttigare att äta och till gagn för miljön. Av den anledningen är många villiga att betala mer för ekologiska livsmedel.

Slutorden i sammanfattar kort bokens budskap. Ekologisk odling anses vara vägen till mer uthålligt jordbruk men forskning visar att så inte är fallet. Ekologiskt jordbruk reducerar skörden kraftigt och kan därför inte försörja en växande befolkning. Ekologisk mat är inte heller hälsosammare och odlingsformen är inte bättre för miljön.

Den här boken illustrerar behovet av att forskarna på SLU inte bara skall sitta på sina kammare och publicera vetenskapliga rapporter. Produktionen av våra livsmedel berör oss alla och en korrekt information om svenskt jordbruk via press och TV är därför angelägen. Nu är det inte bara forskarnas fel att det är glest mellan informationstillfällena. Det är inte första gången som forskarna på SLU har försökt säga sanningen om ekologisk livsmedelsproduktion men den här gången tog det skruv. De stora tidningarna har reagerat liksom TV.

Man skulle önska att boken blev obligatorisk litteratur i högstadieskolan. Boken beskriver utvecklingen av jordens befolkning. Dagens 6,9 miljarder kommer att bli 9,15 miljarder 2050. Redan nu är det en miljard människor som inte får tillräckligt med mat för en fullvärdig näringstillförsel. Tillgången till åkermark är i dag 0,23 hektar åkermark per person (en tredjedels fotbollsplan) och så mycket mer kommer det inte att bli. I Sverige har vi ungefär lika mycket eller 0,26 hektar per person. Vi importerar redan nu hälften av våra livs medel. Skulle vi gå över till ekologisk odling till 100 procent måste vi importera mer än 70 procent.

Utrymmet tillåter inte fler siffror men jag rekommenderar boken till alla som vill fördjupa sig i ämnet. Den beskriver bland annat de effektiviseringar som skett i livsmedelsproduktionen och vad som kan komma framöver.

Bengt Lindhé  

____________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar