tisdag 12 augusti 2014

NET ENERGY CLIFF FÖR BRA FÖR ATT INTE FÖRSTÅ


Net Energy Cliff av Mearns publicerad 2008 på Theoildrum.com
Den här viktiga kurvan fanns på denna blogg den 7 februari 2014. Sedan dess har jag märkt att jag måtte ha förklarat den alldeles för dåligt. Många jag frågat skakar på huvudet och fattar inte hur den ska tydas.

Här ett nytt försök, så att den som är intresserad inte ska gå miste om vad den säger.

Kurvan, gränslinjen mellan rött och blått är rent matematiskt framtagen. Upphovsmannen Mearns har utgått från två ekvationer:

(1) Nettoenergi = Utvunnen energi minus insatt energi (NET = Eut – Ein).

(2) ERoEI = Utvunnen energi dividerade med insatt energi (ERoEI = Eut/Ein)

Om vi löser ut Ein i (2) får vi

(3) Ein = Eut/ERoEI

Så ersätter vi Ein i (1) med (3) och får

(4) NET = Eut  – Eut/ERoEI, där vi kan bryta ut Eut och efter hyfsning får


NET är y -axel och ERoEI är x -axel. Nu behöver vi inte mäta med linjal på grafen utan kan exakt i varje punkt på kurvan få värdet på y för det värde på x som vi sätter in i (5). Här några exempel som underlättar att begrunda texten på grafen.

ERoEI (x)                  NET (y)

1                               0/1=0

2                               100/2=50

5                               400/5=80

10                             900/10=90

20                             1900/20=95

40                             3900/40=97,5

50                             4900/50=98

ERoEI(x)=5 och NET(y)=80 kan jämföras med att vi går in på banken för att ta ut 100 kr och banken tar 20 kr för besväret, så att vi bara får netto 80 kr i handen. Så går inte att fortsätta. Den raka gula pilen på ERoEI(x)=10 och NET(y)=90 verkar rimlig som gräns för vår industriella civilisations uthålliga energiförsörjning.

Med förhoppning att denna nötknäckare kan bidra till att väcka större intresse i Fp för energifrågorna.


J-G Hemming                            

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar