lördag 23 augusti 2014

MOTVIND FÖR VINDKRAFTEN

Bild hämtad från www.trelleborgsallehanda.se
Den 15 juli i år skrev Lantbrukets affärstidning ATL att besluten om investeringar i vindkraft under andra kvartalet i år minskat med 83 procent jämfört med samma period förra året. Förklaringen är att alltfler kommit till insikt om det Per Lindvall skrev i SvD den 6 augusti i år. Med dagens elpris är vindkraften olönsam och utvecklingen för de närmsta tio åren ser inte ljus ut. Ett inte helt osannolikt scenario är att banker och markägare får stå för en hel del av notan när utslagningen av vindkraft börjar.
 
Professor Marian Radetzki och överstelöjtnant Jonny Fagerström redovisar i en artikel i Second Opinion den 20 augusti konkurser och förluster i en lång rad av företag och kommuner som satsat på vindkraft. Winwind har gått i konkurs, Triventus befinner sig under rekonstruktion trots att statliga industrifonden bidragit med närmre 100 miljoner kronor. Nästan alla övriga vindkraftsbolag går också med stora förluster. Arise Windpowers redovisar i sitt halvårsbokslut en förlust på 16 miljoner. Och allt detta trots subventionerna till vindkraften i form av elcertifikat som för 2013 kan uppskattas till 2 miljarder kronor. Många kommuner har drabbats hårt. Karlstad Energi belastades 2012 med 48 miljoner i vindkraftsfiaskot ”vindkraft Vänern”. För 2013 fick kommunernas skattebetalare punga ut med 120 miljoner kronor på grund av flera havererade verk.
 
Uppenbart saknar många mindre och medelstora kommuner kompetens att utvärdera vindindustrins propaganda och fluffiga prospekt. Så sent som i april 2012 skrev branschorganisationen Svensk Vindkraftförening ett brev till regeringen där man beräknar att varje nytt vindkraftverk går med nästan två miljoner kronor i förlust varje år något som man anser bör kompenseras med högre elpriser och mer subventioner.
 
Den gångna vintern har vattenkraftverken fått ca 30 öre per kWh. Kärnkraftverken har fått 25 öre eftersom de belastas med en skatt på 5 öre per kWh som ingen annan betalar. Vindkraftproducenterna har fått ca 20 öre per kWh i form av elcertifikat utöver de 30 örena. De har med andra ord fått ca 50 öre eller dubbelt upp mot kärnkraftverken. 
 
År 2015 skall elcertifikaten omförhandlas. År 2013 producerade vindkraften 10 TWh eller 7 procent av den totala produktionen. Den svenska vattenkraften kan reglera 10 TWh vindkraft med hänsyn till variationer i vindhastighet. Får vi mer vindkraft än så måste överskottet realiseras för export de dagar det blåser mycket och det lär inte förbättra vindkraftens lönsamhet. Är entusiasmen för de 6 vindkraftverken på norra Billingen fortfarande på topp?
 
Bengt Lindhé
__________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar