fredag 7 februari 2014

VAD ÄR ELCERTIFIKAT?

www.svenskenergi.se
Systemet med elcertifikat är ett marknadsbaserat styrmedel för förnybar elproduktion som infördes 2003. Följande energikällor berättigar till elcertifikat: vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi (den underjordiska värmen), biobränslen, småskalig vattenkraft samt torv i kraftvärmeverk. Under det senaste året har till ersättningen per kWh till producenterna av förnybart uppgått till c:a 20 öre per kWh utöver det dagsaktuella marknadspriset. Anläggningar som tagits i bruk efter 2003 har rätt till elcertifikat i 15 år. Hittills är det den biomassebaserade elen (ex svartlutsförgasning), som fått mest pengar. Finansieringen sker genom att 14,2 % (kallas kvotnivå, varierar mellan år) av all producerad el belastas med en elcertifikatkostnad. 2009 blev påslaget 7,3 öre per kWh för oss vanliga elkonsumenter. I år ligger det sannolikt några ören lägre.
  
Under hösten 2013 fick vattenkraftverken c:a 30 öre per kWh. Vindkraftproducenterna fick runt 50 öre tack vare de 20 örena i elcertifikat. Kärnkraftproducenterna betalar en skatt på 5 öre per kWh som ingen annan betalar och dom fick följaktligen 25 öre per kWh eller hälften mot vindkraftproducenterna. Trots de 50 örena är det många vindkraftverk som inte lönar sig. I dagarna har det därför kommit ett förslag att öka stödet till vind- och solkraft. Hur det ser ut tar vi nästa gång.

Bengt Lindhé
____________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar