fredag 7 februari 2014

TILLVÄXT, ENERGI OCH FOSSILFRIHET PÅ VÄG


Net Energy Cliff av Mearnes publicerad 2008 på Theoildrum.com*
Ekonomisk tillväxt enligt NE: Ökning över tid av produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten (BNP). Ekonomisk tillväxt har till och från förekommit i alla tider starkt sammankopplad med ett lands tillgång till energi (t ex Hollands storhetstid på 1600-talet). Fenomenet global varaktig ekonomisk tillväxt, som världen upplevt sedan två sekler, har som förutsättning haft den ändliga och billiga fossila energi (kol, olja, naturgas), som förbrukats i sådan rasande takt, att den inte är så billig längre. Vidare ska fossilen överges på grund av alla dess negativa följder ifråga om miljö, hälsa, klimat, … Hur går det då med tillväxten, om den ska ersättas av så kallad förnybar energi?

The Net Energy Cliff illustrerar svårigheterna. Den digra utredningen SOU 2013:84 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik på över 1 000 sidor ger ingen lösning. Den avhandlar bara två fossilfria alternativ – biodrivmedel och el. Som framgår av figuren är det tveksamt om biodrivmedel i vårt klimat överhuvudtaget går runt. I ärliga livscykelanalyser ska biodrivmedlen också ersätta dieseln i gruvornas maskiner, malmtransport till stålverk och vidareförädling där, vidaretransport till maskinfabriker och all bearbetning där samt bilars, maskiners, traktorers ofta världsomspännande resor innan de når de jord- och skogsbrukare som ska använda dem i dagens helmekaniserade jord- och skogsbruk. Man får osökt Stockholms ångmaskinsdrivna ristugg under slutet av första världskriget i tankarna. Den fungerade utmärkt, konsumerade all flis den producerade plus att man fick köra en 
massa kol till pannan.

Figuren visar också att förnybar el från sol&vind ligger betydligt tryggare ovanför stupet än vad biodrivmedlen gör. Sveriges nordliga läge gör dock att solel inte är någon höjdare jämfört med bättre latituder. Tyvärr har figuren missat vattenkraft, som är Sveriges förnybara guldägg. SOU 2013:84 förbigår med tystnad att de två alternativ man pekar på (biodrivmedel och el) överhuvudtaget inte klarar betinget till 2030.

Det måste till ett tredje alternativ. Jag anser att det finns ett sådant, nämligen att fånga in koldioxid i våra största utsläppsindustrier och att hydrera denna koldioxid med väte till metanol. Den syntesen är inte längre något problem. Hela kruxet är att sönderdela vatten med fossilfri energi för att få loss vätet till denna syntes.


J-G Hemming


*Grafen Net Energy Cliff av Mearnes publicerad 2008 på Theoildrum.com
Lodrät axel anger % av utvunnen energi som kommer samhället till nytta.
Med andra ord: Nettoenergi=Utvunnen energi minus Insatt energi.
Vågrät axel anger Energy Return on Energy Invested.
Med andra ord: ERoOI=Utvunnen energi dividerad med Insatt energi.

Två exempel underlättar förståelsen:
1) Av den mest lättåtkomliga oljan kommer 98 % av insatt energi till samhällsnyttig användning (längst upp till vänster) – bara 2 % behövs för att utvinna den.

I detta fall alltså Nettoenergi 100-2=98% och ERoEI 100/2=50.


2) ”ERoEI som är nödvändig för att nuvarande industriella civilisation ska vara uthållig” (stora raka pilen) ligger på ERoEI 10, nettoenergi 85%. Det är tänkvärt och illavarslande att så mycket av det vi idag debatterar och sätter enorma resurser på ligger nedanför det ”stupet”.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar