måndag 3 februari 2014

LÅT OSS SLIPPA HATTIG ENERGIPOLITIK!
Den offentligt accepterade sanningen är att vi måste reducera mänsklighetens CO2-utsläpp så att temperaturstegringen inte överstiger 2 grader. Sveriges utsläpp under 2011 uppgick till 44,9 miljoner ton. Detta utgör 1,43 promille av de globala utsläppen på 31 342 miljoner ton. 32,5 % hänför sig till inrikes transporter som m.a.o. står för 14,6 miljoner ton eller 0,47 promille av de globala CO2 utsläppen. De globala utsläppen förväntas bli fördubblade till 2030. Med en oförändrad svensk trafik blir andelen då runt 0,3 promille. För den globala temperaturen är dessa 0,3 promille helt ointressanta.

De flesta tycker nog liksom vår regering att vi skall ha en fossilfri trafik 2030. Det finns redan förändringar på gång helt utan politisk påverkan. Metanol och DME (dimetyleter) kan framställas helt utan fossila källor. Volvo satsar på DME i sina tunga lastbilar. Det finns redan 10 sådana lastbilar som nu gått en miljon kilometer. Vi har fyra tankställen för DME i Sverige. Volvo planerar en marknadsföring av DME-lastbilar i USA. I en framtidsvision för någon månad sedan trodde volvochefen Olof Persson att våra svenska bussar skulle gå på DME 2030. På den marina sidan har det hänt ännu större saker. Stena Scanrail mellan Göteborg och Fredrikshamn bunkrar metanol som konverteras till DME. Stena Germanica på routen Göteborg-Kiel kommer under 2014 att byggas om till metanol. Skärpta regler för svavelutsläpp för fartygen talar för metanol/DME som inte släpper ut något svavel alls.

Den allmänna uppfattningen att de fossila bränslena måste bort gör att vi sannolikt kommer långt på den vägen helt utan politiska beslut. Mot den bakgrunden gör man stora ögon när man ser SOU 2013:84 som avlämnades till Anna-Karin Hatt i december 2013. Den har rubriken Fossilfrihet på väg. 9 utredare som till sin hjälp haft 23 sakkunniga och 60 experter har fått ihop mer än 1000 sidor som sannolikt mycket få svenskar överhuvudtaget orkar igenom. Själv har jag försökt få en uppfattning om innehållet genom att läsa 60 sidor innehållsförteckning och sammanfattning. DME och metanol nämns bara enstaka gånger på de 60 sidorna. De ovan nämnda 0,3 promillena finns inte med överhuvudtaget. Däremot står det mycket om alla de skatter och pålagor för olika typer av fordon som måste till för att regeringens intentioner skall kunna realiseras. Bonus-malus system står det mycket om. Piska och morot kan man gissa att det betyder men begreppet finns inte förklarat vare sig i Ne eller Wikipedia. Utredningen kostar 522 kronor på Fritzes förlag. Hur mycket själva utredandet kostat har jag inte sett någon uppgift om men det är uppenbart att det handlar om miljoner.

Jag har ambitionen att hålla mig uppdaterad på energiområdet. Med möda har jag lärt mig hur elcertifikaten fungerar. Det handlar om subventioner till sol- och vindkraft. Jag skall försöka få en inblick i den senaste påbyggnaden av detta stöd som kan ge entreprenörerna på området tusenlappar mer om året på vår bekostnad. De flesta i min bekantskapskrets vet inte ens om vad elcertifikat är för något. Min enkla fundering är om inte hela energisidan skulle må mycket bättre om vi slapp de politiska ingreppen. Att ha system som bara specialisterna och de ansvariga politikerna (om dom nu är det) är insatta i känns inte bra.


Bengt Lindhé
_____________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar