fredag 24 januari 2014

LRF TÄNKER OM BETRÄFFANDE GMO

Fält i Målilla. Bild hämtad från www.lrf.se
GMO betyder genetiskt modifierade organismer. Resulterande växter kallas GM-växter. GMO innebär att man introducerar nya egenskaper i en växtart genom att överföra gener från andra arter. 81 % av världens sojaproduktion baseras på GMO-förädlade sorter. I Sverige gäller förbud att använda foder från växter som är GMO-förädlade. I praktiken handlar det om sojamjöl till svin, mjölkkor och höns.

För någon vecka sedan rapporterade jag om det danska beslutet att häva GMO-förbudet i sin svinproduktion. Agronom Viggo Fringel som tidigare tillhört ledargruppen inom LRF har berättat att LRF nu är redo att slopa förbudet i Sverige. I stället vill man att politik och lagstiftning ändras så att universitet och små företag kan utveckla nya egenskaper och säkra sorter som bidrar till en mer hållbar utveckling och bättre konkurrenskraft. Sverige har en chans att återta en internationell position inom växtförädlingen.


Bengt Lindhé
_______________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar