måndag 13 januari 2014

SÅ KAN BIOGAS SALUFÖRAS

Periodiska systemet med OCH atomerna rödmarkerade
Nöden är uppfinningarnas moder. I slutet av 1800-talet krisade jordbruket när järnvägar och ångbåtar kom med billig spannmål från bland annat USA. Svenskt och danskt jordbruk ställde då om till animalieproduktion, vilket i sin tur drev fram mejerier och slakterier för att man skulle kunna saluföra produkterna.

De tre grundämnena O,C,H (syre, kol, väte) är förutsättning för livet på jorden. Dessbättre är alla tre outsinliga och miljömässigt harmlösa om vi efterliknar naturen och kör runt dem i eviga kretslopp som fotosyntesen gör (koldioxid + vatten + solenergi ---> glukos). Det kan vi nu härma industriellt med metanolsyntesen (koldioxid + vatten + förnybar energi ---> metanol).

En sådan metanolekonomi innebär många win-win: 1)En vätska kan lagras och transporteras mycket lättare än en gas; 2)Metanol är ypperligt drivmedel för transportsektorn; 3)Lika ypperligt bränsle för alla möjliga ändamål; 4)En likaledes ypperlig och viktig råvara för kemisk industri; 5)Sist men inte minst är sådan metanol klimatneutral i alla sina applikationer och fri från det läckage som alltid vidlåder en gas.

Biogasens metan är det billigaste fossilfria väte vi har. Biogas innehåller typiskt ca 60 % metan och 40 % koldioxid, alltså alla de tre grundämnen O, C och H som behövs för en omvandling till metanol. Hushållningssällskapet i Skara satsar på ett projekt Konvertering av biogas till metanol på gårdsnivå. Konventionell uppgradering av biogas till fordonsgas har så stora nackdelar att det gått i stå på jordbrukssidan. Ändå skulle många jordbrukare vilja satsa på biogas. Förhoppningen är att en konvertering av gas till vätska ska underlätta marknadsföring och därmed öppna den potential för produktion av biogas som finns i jordbruket.

I Danmark är man inne på samma tanke och jämför med i ingressen nämnda dilemma för jordbruket i slutet av 1800-talet. Omställningen då från spannmål till animalier drev fram mejerier och slakterier. Danskarna liksom Hushållningssällskapet i Skara menar alltså att ”metanolerier” är lösningen på biogasproblemet.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar