söndag 12 januari 2014

KAN 117 MILJONER DANSKA KYCKLINGAR ÄNDRA VÅR ATTITYD I GMO-FRÅGAN?

Foto: Dansk Slagtefjerkræ
GMO betyder genetiskt modifierade organismer. Resulterande växter kallas GM-växter. GMO innebär att man introducerar nya egenskaper i en växtart genom att överföra gener från andra arter. 81 % av världens sojaproduktion baseras på GMO-förädlade sorter, 64 % av bomullen, 29 % av majsen och 23 % av rapsen. I dag har människor ätit genmodifierad majs i 20 år utan dokumenterade fall där någon tagit skada. Nyligen sammanställde EU-kommissionen tio års riskforskning på GM-växter. Fler än 500 oberoende forskargrupper hade under den här tiden studerat om GM-växter innebar några särskilda risker jämfört med konventionella växter. EU sammanfattade rapporten med att GM-växter i sig inte är mer riskfyllda för människa eller miljö eller innebär större risker än konventionella växter.

För miljörörelserna är GMO ett rött skynke. Inga argument biter på Biodynamiska föreningen, Naturskyddsföreningen, Ekologiska bönder, Sveriges småbrukare  eller KRAV.  Internationellt är det Greenpeace och Världsnaturfonden. Man har lyckat stoppa professor Olof Olssons klimattåliga aspar eftersom genen för stryktålighet kom från en fisk. Naturskyddsföreningen ledde anfallet. I Sverige ville Lyckeby stärkelse ta fram en fabrikspotatis  med en förändrad stärkelseprofil som skulle användas inom pappersindustrin. Amflora fick den heta. Till en början mötte man inga protester vare sig från miljörörelsen, närboende eller kommunpolitiker mot de omfattande försöksodlingarna. Under tiden vaknade emellertid GMO-motståndet till liv inom EU. Flera EU-länder vägrade att säga ja till någon GM-växt innan ett effektivare regelverk var infört. EU fick ett av världens hårdaste regelverk kring GM-grödor 2002. En obligatorisk märkning infördes på foder och livsmedel som innehöll GMO-ingredienser. Under åren av väntan på EU-reglerna köpte den tyska kemijätten BASF in sig i Amflorapotatisen. 14 år efter att den första ansökan om kommersiell odling lämnades in kom marknadsgodkännandet. Greenpeace lyckades stoppa de fortsatta försöken. En torsdag i maj 2011 kedjade sig ett tiotal aktivister fast i lagerdörrarna innanför vilka 600 000 GM-potatisar fanns som var redo för sättning. Det hände i Nedre Vojjakala norr om Haparanda. Konflikten drog folk från hela Europa. Aktivisterna knackade dörr och delade ut flygblad. Den 16 januari meddelade BASF att man gett upp tanken på produktion i Europa. I stället skulle man satsa på Amerika och Asien.

Det mest upprörande fallet av bojkott mot GMO gäller det gyllene riset som har implanterat betakaroten som omvandlas till A-vitamin. Hundratusentals barn i världen vars huvudsakliga kost är ris dör av brist på A-vitamin. En enda skål av det gyllene riset täcker 60 % dagsbehovet av A-vitamin. Greenpeace har åtminstone hittills lyckats stoppa lanseringen av det gyllene riset. Man tycker att barnen i stället skall äta vitamintabletter. Greenpeacegrundaren Patrick Moore som för länge sedan hoppade av organisationen anser att Greenpeaces motkampanj är ett brott mot mänskligheten.

En notis i ATL den 10 januari väckte helt plötsligt hopp. Från och med februari månad 2014 är det fritt fram för danska slaktkycklingsproducenter att ge genmodifierat foder till sina djur. Stigande foderpriser och minskande efterfrågan på kycklingar som fötts upp garanterat GMO-fritt ligger bakom beslutet. Enligt Dansk slaktefjerkræ skall 117 miljoner kycklingar bli redo för slakt i Danmark under 2014. Det blir 21 kycklingar på varje dansk. Skulle det kunna tänkas att attityden gentemot GMO luckras upp vid årets slut om Danmarks 5,4 miljoner medborgare fortfarande lever när vi firar nyår nästa gång?


Bengt Lindhé
__________________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar