fredag 20 december 2013

SJÖFARTEN ÖKAR SITT FÖRSPRÅNG I METANOLDRIFTMetanoltanker San Fernando. © Mitsui O. S. K. Lines
Tidigare i år har Stena tillkännagett sin avsikt att av miljöskäl välja metanol som ersättning för tjockolja. Stena Scanrail, som går Göteborg - Fredrikshamn är redan framgångsrikt konverterad av Värtsilä till att bunkra metanol som ombord konverteras till DME, ett ypperligt dieselbränsle. Stena Germanica på routen Göteborg - Kiel kommer under år 2014 att byggas om till metanol (utan reformering till DME).

Tyska MAN Diesel & Turbo är en av de ledande tillverkarna av storcylindriga fartygsdieslar. Kandensiska Methanex är världens största tillverkare och distributör av metanol. MAN har i en pressrelease tillkännagett att man tecknat överenskommelse med Methanex om 4 st MAN ME-LGI fartygsdieslar för drift med 95 % metanol. Som metanol inte kompressionständer behövs 5 % vanlig diesel, ett enklare sätt att åstadkomma tändning än alternativen tändstift eller glödpluggar.

”När drivmedelspriser stiger och miljöregler blir allt striktare har vi satsat på svavelfri och miljövänlig metanol som bränsle för vår ME-LGI fartygsdiesel”, säger man från MAN.

”Som vi redan har metanol ombord på våra tankers är det sunt förnuft att behöva utnyttja bara bråkdelen av lasten till fartygets drift plus att vi får alla miljömässiga fördelar”, säger man från Methanex.

Methanex anger vidare i en dagsfärsk pressrelease att man tecknat avtal med Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (MOL); Westfal-Larsen & Co A/S (WL) och Marinvest/Skagerack Invest att bygga sex nya fartyg med option om ytterligare tre, alla för leverans under 2016. Dessa båtar på vardera 50 000 ton dödvikt kommer att byggas med ovan nämnda MAN ME-LGI flexfuel motorer, som kan gå på metanol, eldningsolja, marindiesel eller vanlig diesel.

”Med den stigande efterfrågan på renare marina drivmedel som klarar miljöregler som träder i kraft i Nordeuropa och andra regioner fortsätter metanol att vara ett lovande alternativt drivmedel för fartyg”, säger man från Methanex.

J-G Hemming


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar