fredag 20 december 2013

OM GMO, EKOLOGISKT LANTBRUK OCH KRAV

BASF, via European Pressphoto Agency

Torbjörn Fagerström har tidigare varit prorektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet. I det senaste numret av tidskriften Sans har han sammanfattat mycket av sina tidigare redovisade åsikter om ekologiskt lantbruk, GMO (genetiskt modifierade organismer) och marknadsföring av bl.a.  KRAV-odlade produkter. Skulle jag utse någon som vår främste sanningssägare på dessa områden så är det Torbjörn Fagerström.

Låt oss börja med GMO. Globalt sett har kommersiell odling av gentekniskt modifierade grödor pågått under närmre 20 år på en sammanlagd areal av mer än en miljard hektar utan att några faror som kan hänföras till själva förädlingstekniken har framkommit.  EU satsade 300 miljoner Euro för att utröna om GMO orsakar högre risk för människor och miljö än traditionellt förädlade växter. Man fann ingen sådan förhöjd risk. Ändå fortsätter EU att inta en extremt restriktiv hållning till GMO och omgärdar GMO-grödorna med ett tungt och komplicerat regelverk. Det finns intressegrupper som vinner på att misskreditera GMO. Konsekvensen är att kommersiell odling av GMO-grödor knappast förekommer i Europa. Det tyska kemiföretaget BASF har stoppat odlingen av industristärkelsepotatisen Amflora och den bladmögelresistenta potatissorten Fortuna. Även i Sverige stoppades marknadsföringen av Amflora. Greenpeace jublar. Varken vetenskap eller beprövad erfarenhet ger anledning till något motstånd mot GMO-grödor. 81 procent av världens sojaproduktion baseras på GMO-förädlade sorter, 64 procent av bomullen, 29 procent av majsen och 23 procent av rapsen. Det gyllene riset kommer att rädda livet på miljontals barn när det blir helt accepterat.

För cirka 20 år sedan satte den svenska regeringen helt irrationellt upp som mål att 20 procent av det svenska jordbruket skulle vara ekologiskt. Forskningen har inte kunnat påvisa den miljönytta som man initialt trodde på. Om det hade funnits krav på saklighet och vetenskaplig förankring förknippade med kriterierna skulle 20-procentmålet ha skrotats. Det enda som tycks någorlunda säkert är att om man bedriver ekologiskt jordbruk konsekvent under lång tid så leder det till allt lägre avkastning. Aktuell forskning pekar på en 40-procentig reduktion av grödorna.

Den tredje punkten som Fagerström gisslar är certifieringar utan kontroll och insyn. När det gäller KRAV, Bra Miljöval och 16 olika miljömärkningar som Wikipedia har listat finns det ingen instans som har ansvar för att kontrollera om detta bara är humbug och geschäft.

Ett antal intressegrupper tillåts driva sina utomvetenskapliga agendor så att de blir normbildande i samhället utan att det politiska systemet vågar sätta ner foten. Kärntrupperna utgörs av miljöorganisationer som Greenpeace, Svenska naturskyddsföreningen och Miljöpartiet. Fagerström avslutar med att konstatera att vi ofta visar en alltför långt driven tolerans – för att inte säga underdånighet – gentemot dessa intresseorganisationer och deras utomvetenskapliga agendor.


Bengt Lindhé
_______________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar