lördag 14 december 2013

GENOMBROTT KAN REVOLUTIONERA TRANSPORTSEKTORN

Artikel i openfuelstandard.org. med exerpter från en artikel i Wall Street Journal. Översättning av J-G Hemming

En artikel nyligen i Wall Street Journal av George Olah och Chris Cox avslöjar en bättre metod att minska emissioner av koldioxid än den föreslagna ”carbon capture and sequestration” (CCS, infångning och lagring av koldioxid). De föreslår ett sätt som samtidigt minskar emissioner av växthusgas och ”får ekonomin att växa och ökar USA:s självständighet i sin energiförsörjning.”

Vad som behövs är kraftfulla ekonomiska stimulanser istället för mandat och slösaktiga subventioner. Dessa stimulanser borde inte gälla bara i USA, utan även i andra länder.

Tack vare nya framsteg i kemi, ett nytt sätt att omvandla koldioxid till metanol – en enkel alkohol som nu främst används av industrin men i växande grad uppmärksammas som drivmedel – kan nu göra det lönsamt för Amerika och världen att minska emissioner av koldioxid.

I laboratorier som University of Southern California’s Loker Hydrocarbon Institute (grundat av George Olah, en av författarna här), har forskare klarlagt hur man direkt av koldioxid kan producera metanol till betydligt lägre kostnad än bensin. Så istället för infångning och ”dumpning” av koldioxid …, kan denna från miljösynpunkt föraktade paria recirkuleras för produktion av drivmedel till personbilar, lastbilar och fartyg.

USA producerar nu stora mängder naturgas, som också billigt kan omvandlas till metanol. De nya genombrotten i kemi och exploatering av naturgas kommer emellertid inte bilförare tillgodo, fast metanol är ett överlägset drivmedel. Metanol brinner renare och har högre oktantal än bensin. Metanol skulle framgångsrikt kunna konkurrera med bensin. Och inte bara bensin. Nya framsteg gör det möjligt att använda metanol även till diesellastbilar och fartygsmotorer. Hur kan denna möjlighet bli verklighet? Författarna har några utmärkta förslag:

  Istället för att kosta på enorma summor att bli kvitt oönskad koldioxid, kan vi nu återanvända den för produktion av värdefulla drivmedel samtidigt som vi minskar emissioner av koldioxid. Vad som behövs för att tillåta storskalig användning av denna teknik i USA är att upphäva lagar som hindrar konkurrens.

Givet metanols fördelar, är det inte förvånande att miljontals bilar tillverkade i USA och Europa idag kör på bensin blandad med metanol i länder runt hela världen. Men inte i Amerika. Det beror på att federala lagar har subventionerat etanol tillverkad av majs. Sedan 1980 har dessa subventioner – främst i form av prisgarantier och skattelättnader – överskridit 45 miljarder dollar. Subsidierna upphörde år 2011, men kongressen fortsätter påbjuda att olje- och gasindustrin ska köpa ständigt större mängder etanol varje år för inblandning i bensin. Allt detta har stökat till marknaden så att överlägsna bränslen som metanol inte kan konkurrera.

Det finns ännu ett lagligt handikapp i denna pro-etanol policy från regeringen: Biltillverkare för den amerikanska marknaden står för sina garantier endast om fordonen använder godkända drivmedel (bensin och diesel), vilka i sin tur bara får innehålla etanol som inblandning. Ett sätt att hantera denna orättvisa vore om kongressen godkände Open Fuel Standard Act of 2013, som har tillskyndare från båda partierna. Det skulle ställa metanol, naturgas och biodiesel på jämlik fot med etanol för användning i flex-fuel bilar (men utan subventioner och utan att tala om för konsumenter vad man ska välja).

Det behövs inte mycket för att nå målen med den hälsosammare miljö, starkare ekonomisk tillväxt, lägre drivmedelskostnader och ökad användning av inhemsk energi, som ny teknik och kemi erbjuder. Vi behöver inte spendera nya miljarder av skattebetalarnas pengar på subventioner och importer. Lagen borde tillåta andra högkvalitativa drivmedel än etanol som alternativ till bensin – inklusive metanol – att konkurrera.Dr Olah, nobelpristagare i kemi, är professor i kemi och teknik vid University of Southern California. Mr Cox, styrelseledamot i USC och rådgivare i Loker Institute’s styrelse, är president i Bingham Consulting LLC.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar